Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Nieuws

Thuiswerk

Collega’s,

Alle sedentaire bedienden mogen dagelijks de code LTB invullen wanneer hij/zij thuiswerkt. Dit heeft HR ons gemeld. De registratie is ook belangrijk indien er zich thuis een ongeval moest voordoen. De ongevallenverzekering voor thuiswerk is dan van kracht.  De algemene regels van het structureel thuiswerk zullen gelden, behalve dan dat je minstens 3 dagen op een werkplek moet aanwezig zijn vooraleer je kan thuiswerken. De directie volgt verder de situatie op en zal indien verandering een communicatie uitsturen. Het ACV volgt ook de situatie op de voet.

Indien je vragen hebt aarzel niet om ons te contacteren.

Vriendelijke groeten,

De ACV-afvaardiging Fluvius SO

CAO SOCIALE PROGRAMMATIE ONDERTEKEND

Vandaag heeft er een paritair comité plaatsgevonden.Vandaag heeft er een paritair comité plaatsgevonden.
Alle vakbonden hadden vandaag een mandaat van hun leden om de sectorale programmatie te valideren.

 

De CAO tijdskrediet werd eveneens ondertekend.

 

Voor de CAO Sociale programmatie: klik hier!

Voor de CAO Tijdskrediet: klik hier!

 

Wij blijven jullie informeren en danken jullie voor het vertrouwen !

 

Met vriendelijke groeten,

Jurgen Geeroms                                       Philiep Biesbrouck                           Inias Smit & Eric Renard

Nationaal sector verantwoordelijke         Sectoraal voorzitter                       Vice-voorzitters

Ecocheques 2019

In het uitvoerend comité van het sociaal fonds is er vandaag beslist om €170 aan ecocheques uit te keren.

Deze beslissing moet vandaag nog goedgekeurd worden op de ondernemingsraad.

Indien dit het geval is zal het bedrag volgende week op de Sodexo-kaart gestort worden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

ACV – Fluvius

Reorganisatie & aangepaste functieomschrijvingen.

Beste collega, beste ACV-lid,

Naar aanleiding van de fusie tussen ex-Infrax en ex-Eandis worden in Fluvius door de directies van verschillende departementen reorganisaties doorgevoerd waarbij ook voor tal van functieomschrijvingen een aangepaste functie - inhoud wordt voorgesteld.

Het is natuurlijk de werkgever die bepaald welke reorganisatie of wijzigingen nodig zijn, om een efficiënte en stabiele operationele organisatie in de toekomst te kunnen garanderen.

Als ACV werknemersvertegenwoordiging in de Lokale Paritaire Groep Kwalificatie zijn we dan ook al volop bezig om een aantal van deze aangepaste functiebeschrijvingen te bekijken en indien nodig zullen we dan ook de titularissen van bepaalde functies contacteren.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar de inhoud van je nieuwe of gewijzigde functie, mag je dit zeker melden aan je lokale ACV-afvaardiging of rechtstreeks naar iemand van de ACV werknemersvertegenwoordiging in de Lokale Paritaire Groep Kwalificatie.

Vanwege de ACV fractie in de LPGK.

Privacy

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

acv-fluvius.be maakt deel uit van ACV.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

acv-fluvius.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van acv-fluvius.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan acv-fluvius.be verstrekt. Acv-fluvius.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw e-mailadres

- Bericht

Daarnaast vraagt acv-fluvius.be bij een registratie volgende gegevens op:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw e-mailadres

WAAROM acv-fluvius.be GEGEVENS NODIG HEEFT

Acv-fluvius.be verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan Acv-fluvius.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Acv-fluvius.be kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn leden. Deze hebben de kans om uit te schrijven.

HOE LANG acv-fluvius.be GEGEVENS BEWAART

Acv-fluvius.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Acv-fluvius.be verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Acv-fluvius.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Acv-fluvius.be gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Acv-fluvius.be maakt geen gebruik van Google Analytics

SOCIALE MEDIA

Acv-fluvius.be gebruikt de externe dienst SHARE THIS (www.sharethis.com) om sociale knoppen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google plus, enz in de site te implementeren. Share This verklaart GDPR compliant te zijn.

COOKIE’S

Acv-fluvius.be gebruikt eigen, functionele cookies om de winkelkar functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Ads, Google Analytics en sociale media.

Een overzicht van de cookies:

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. Acv-fluvius.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Acv-fluvius.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Acv-fluvius.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Acv-fluvius.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met acv-fluvius.be op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  www.acv-fluvius.be/index.php/contacteer .

…EN DAN SCHOTEN ZE WAKKER…

Beste ACV-lid,

Beste collega,

Zoals jullie konden lezen in onze vorige ACV-info’s, stuurde de voltallige ABVV-delegatie in de voorbije 4 maanden haar kat naar alle interne overlegorganen binnen Fluvius (ondernemingsraad, CPBW, Paritiar Platform, werkgroepen,…).
In sommige vergaderingen stuurden ze enkel 1 afgevaardigde die dan telkens meedeelde dat ABVV geen enkele goedkeuring zou verlenen in de debatten.

Gedurende deze 4 maanden heeft ACV echter niet stil gezeten en verschillende punten, die jullie aanbelangen (o.a. werkdruk en personeelstekort in sommige diensten, problemen met Motorola smartphone, oplijsten vervangingswerk, werking sociale dienst, verhoging drempel tijdskrediet, uitbreiding Open Office, treinkaart 1e klasse, integratie collega’s Torhout – netuitbating,…), geagendeerd en besproken op de voorbije ondernemingsraden.

Met de start van de zomervakantie, begin juli, is ABVV blijkbaar wakker geschoten en vonden ze het nodig om midden in deze komkommertijd een bijzondere ondernemingsraad te eisen bij de directie.
Vreemde manier van werken en allerminst weinig respectvol t.o.v. de collega-afgevaardigden die momenteel in vakantie zijn.
Als je dan nog weet dat er binnen 3 weken (28 augustus) een reguliere ondernemingsraad gepland is, lijkt dit eerder een wending om hun “stand stil” van de voorbije maanden te kunnen goedpraten.

Blijkbaar wenst ABVV een aantal van de punten, die ACV reeds ingeleid heeft, te herhalen.
De nieuwe items die ze op de agenda plaatsen, kunnen perfect besproken worden op de reguliere ondernemingsraad van augustus.
ACV zal vanmiddag, zoals steeds, haar verantwoordelijkheid nemen en aanwezig zijn op deze ondernemingsraad.
De bespreking ten gronde van de geagendeerde punten zullen wij echter pas behandelen op 28 augustus, wanneer het voltallig managementcomité aanwezig is.
In deze zomerperiode en tijdens de afwezigheid van heel wat directieleden, is het immers ondenkbaar dat over minder acute items onmiddellijk oplossingen kunnen verwacht worden.

We houden jullie uiteraard verder op de hoogte!

 

Met syndicale groeten

Bent u lid?

Om naar deze info te gaan dient men als lid geregistreerd zijn.

Leden krijgen toegang tot deze info. U moet zich registreren. Leden krijgen dan toegang.

Alvast bedankt.

OVERLEG OF STAKEN ???

Hebt u het rode pamflet ook in handen gekregen? Alweer een goedkoop verwijt aan het ACV-adres, want Gazelco meent blijkbaar te weten wat ACV denkt / vindt.
Laten we stellen dat misschien beter ieder voor zijn eigen partij spreekt, zeker nu nogmaals blijkt dat er duidelijk totaal geen respect is voor een andere mening over de inzet van het “stakingswapen”, laat staan dat er een wil tot samenwerking is. We kunnen dit enkel betreuren.

Wij zullen ons beperken tot onze eigen ACV -visie.

Loopt alles in de sector op wieltjes? Zeker niet!

ACV is al maanden vragende partij om het overleg over CAO104 werkbaar werk (thuiswerk,…) aan te vatten.
Dit werd al op meerdere fora (OR, overlegplatform) duidelijk gemaakt. Waarom komt er geen overleg over?
Niet omdat de directie het overleg weigert, wel omdat Gazelco stelt dat dit nu geen prioriteit is.

Lees meer: OVERLEG OF STAKEN ???

Dit levert het IPA u op!

 1. Een loonmarge van 1,1%, bovenop 3,4% verwachte indexering. Dit is vooral belangrijk voor mensen die werken in
       kmo’s en syndicale zwakkere sectoren. Het is vaak hun enige uitzicht op een verhoging van hun inkomen.
 2. Op 1 juli eindelijk opnieuw een verhoging van het minimumloon boven index, voor het eerst in 10 jaar (!) tijd. Dat
       geeft ruim 200 euro per jaar. Dit als eerste stap én met uitzicht op bijkomende verhogingen in het najaar.
 3. SWT vanaf 58 of 59 jaar voor zware beroepen, 20 jaar nachtwerk, bouwvakkers met medische ongeschiktheid,
       werknemers met ernstige lichamelijke problemen en gehandicapten, werknemers met 40 jaar loopbaan en oudere
       werknemers (zoals nu weer bij Bekaert) die door een herstructurering gaan. Velen dreigen anders op last van deze
       regering te moeten wachten tot hun 62 jaar. Deze werknemers kunnen ook een 4/5 landingsbaan opnemen vanaf
       55 jaar en halftijdse landingsbanen vanaf 57 jaar, terwijl het van de regering 60 jaar moest worden.
 4. 724 miljoen extra voor gepensioneerde, zieken, invaliden en werklozen. Met minima die tot 3,5% stijgen, bovenop de
       3,4% indexering. Met extra vakantiegeld voor gepensioneerden en invaliden en met tal van andere verbeteringen.
 5. Een hogere vergoeding voor woon-werkverkeer en vanaf 1 juli volgend jaar ook voor de eerste 5 km.

 

Dit willen we niet laten liggen! 
 

Het interprofessioneel akkoord is een eerste stap. En natuurlijk blijft de loonwet vol sjoemelsoftware een enorm probleem. Maar het ACV wil iedere stap naar sociale vooruitgang voor werkers, gepensioneerden, zieken en werklozen zetten. Het is goed dat iedereen weet dat wij deze verantwoordelijkheid niet laten liggen. En dat het IPA volledig wordt uitgevoerd.

De komende maanden moeten de laagste lonen verder verhogen, zoals we dat samen hebben afgesproken in het IPA. En dit zonder die loonsverhoging weg te belasten en zonder sectoren in zware problemen te brengen.