Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Start

Ouderschapsverlof in kader van Corona

Beste collega, beste ACV-lid,
Het kortlopende corona-ouderschapsverlof werd zonet goedgekeurd. Hiermee kunnen ouders werk en privé beter combineren tijdens deze moeilijke periode. Het ACV is blij met de regeling, al blijven we aandringen op een verhoogde uitkering én een verlenging voor juli en augustus. Hoe dan ook is het een belangrijke stap vooruit voor veel ouders.
Wat houdt het corona-ouderschapsverlof in?
Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. Het telt niet mee voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het kan snel en flexibel worden opgenomen. Je vraagt het aan bij de RVA, na akkoord van je werkgever.
Wat zijn de voorwaarden?
 • Het corona-ouderschapsverlof geldt voor alle ouders met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar, of jonger dan 21 jaar in geval van handicap. Voor zonen of dochters opgevangen in een voorziening, geldt geen leeftijdslimiet. Ook pleegouders komen in aanmerking, voor pleegkinderen onder dezelfde voorwaarden.
 • Het is een bijkomend ouderschapsverlof op te nemen in de periode tussen 1 mei en 30 juni van dit jaar. De opname van dit verlof heeft geen impact op het saldo van andere thematische verloven. Het komt dus bovenop de bestaande mogelijkheden.
 • Je kunt dit verlof opvragen onder de vorm van een 1/5e onderbreking als je voltijds werkt of een halftijdse onderbreking als je minstens 75% werkt.
 • Je moet minstens een maand aan de slag zijn bij je werkgever.
 • Het corona-ouderschapsverlof kan alleen worden opgenomen mits akkoord van de werkgever.
 • In akkoord met de werkgever kan je ook een lopend ouderschapsverlof omzetten in corona- ouderschapsverlof.
 • De bedragen van de gewone uitkeringen bij ouderschapsverlof zijn van toepassing:

Nettobedragen in euro Deze bedragen zijn voorlopig. We dringen nog aan op hogere uitkeringen.

De bedragen voor het halftijds ouderschapsverlof gelden voor een voltijdse werknemer.
Deze worden pro rata verminderd voor een deeltijdse werknemer:
 
Aantekening 2020 05 06 150530
 
Wanneer aanvragen?
Je kan het aanvragen vanaf 1 mei:
 1. Of in één aaneengesloten periode;
 2. Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
 3. Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van een week;
 4. Of een combinatie van 2 en 3.
Hoe aanvragen?
 • • Je vraagt dit 3 werkdagen op voorhand aan bij je werkgever. Een kortere termijn is mogelijk mits akkoord van je werkgever. Dit kan via e-mail, waarbij je de werkgever vraagt de ontvangst van de e-mail te bevestigen.
 • • De werkgever moet dit goed (of af)keuren binnen de 6 werkdagen, en alleszins vόόr de geplande aanvangsdatum van het ouderschapsverlof. Uitstel van het ouderschapsverlof is niet voorzien.
 • • Vervolgens moet dit worden aangevraagd bij de RVA. Dit kan volledig elektronisch.
Meer info: https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof. Het aanvraagformulier wordt er binnenkort ter beschikking gesteld.
Indien je vragen hebt, neem gerust contact op met je ACV-afvaardiging.
Vriendelijke groeten,

Je ACV-delegatie