Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Start

Goed nieuws in verband met het corona-ouderschapsverlof!

De federale regering en de zeven partijen die de regering steunen, hebben op zaterdag 6 juni beslist om de maatregel van het corona-ouderschapsverlof te verlengen tot 31 augustus 2020. De uitvoeringsmodaliteiten van deze maatregel moeten door de RVA nog verwerkt worden.  Informeer je tijdig bij de personeelsadministratie Fluvius indien je gebruik wenst te maken van deze maatregel.

Indien je vragen hebt, contacteer de ACV-afvaardiging.

Vriendelijke groeten,

De ACV-afvaardiging Fluvius SO