Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Start

Timing - Bespreking van belangrijke punten

Beste collega, beste ACV-lid,

Een aantal dossiers moeten dringend aangepakt worden.
Eind 2020 heeft ACV tijdens de ondernemingsraad een vergaderkalender gevraagd om enkele onderhandelingen dringend op te starten.
Op de ondernemingsraad van januari 2021 kregen we concretere data van de directie. Klik op één van de punten voor een overzicht van de te bespreken dossiers, met de voorziene datum.

Voor meer details kunnen leden zich registreren en inloggen.

Hoge werkdruk

Resultaatgebonden premie 2021 (CAO90 – 2021)

CAO telewerk voor bedienden

Verloningssysteem NAV

Werkgelegenheidsplan

Functiekwalificatie


Indien je vragen of opmerkingen hebt, contacteer onze ACV-afvaardiging of stuur een mail naar Fluvius-ACV@ fluvius.be.

ACV neemt jouw suggesties en voorstellen mee in de besprekingen met de werkgever.

Bedankt voor jouw input!

 

Vriendelijke groeten ,Je ACV-delegatie