Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

CPBW Directies

Volgende zaken werden besproken in het CPBW Directies van 19 mei 2021.

Voor meer details kunnen leden zich registreren en inloggen.

Arbeidsongevallen: situatie eind april 2021

Analyse arbeidsongevallen 2020

Testen dienstvoertuigen

Jaarrapport sociaalassistenten

Vernieuwde onthaaldagen

Vervroegd hervatten na arbeidsongeval

 Je kan steeds bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.     

Vriendelijke groeten ,

Je ACV-delegatie