Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit de CPBW’s Oost, West en Directies van 6 april 2020

Beste collega, beste ACV-lid,

Op 6 april zijn er binnen Fluvius extra comités samengeroepen naar aanleiding van de coronacrisis.

In eerste fase heeft de directie op 14 maart, in samenspraak met de andere distributiebedrijven en de overheid, beslist om alle niet-dringende uitvoerende werken stil te leggen. Voor de administratieve taken werd volop ingezet op thuiswerk.

Na drie weken heeft de directie nu beslist om een aantal taken opnieuw op te starten en over te gaan naar fase 2 en 3.

Dit wil zeggen dat, zowel voor eigen personeel, als voor de aannemer, werken kunnen opstarten waarbij de medewerker solitaire werken kan uitvoeren. D.w.z. men voert het werk alléén uit en er is hierbij geen contact met de klant.

Gezien het feit dat op de dag van de extra CPBW’s de piek van besmettingen nog niet is bereikt, vindt het ACV

het te vroeg om deze niet-dringende werken nu al op te starten. Toch gaat de directie hiermee door.

 

 ACV eist dat voor alle opdrachten die in fase 1,2 en 3 worden gegeven, de nodige beschermingsmiddelen vooraf en voldoende aanwezig zijn.
Dat betekent dat ze ook daadwerkelijk in het bezit moeten zijn van de betrokken werknemers.
D.w.z. handschoenen, desinfecterende handgel, zeep, water, mondmasker, … .
Indien dit niet het geval is, dan worden de werken niet opgestart.Indien er bij de uitvoering van de taken gevaar dreigt (bijv. teveel volk aanwezig in de omgeving van de uit te voeren werken), moet het risico ingeschat worden en zo nodig het STOP-principe worden toegepast.
De veiligheid mag op geen enkel moment in het gedrang komen.
In het belang van de veiligheid rekent het ACV erop dat de directie haar beslissingen éénduidig op alle niveaus communiceert.Neem direct contact op met je ACV-afgevaardigde wanneer inbreuken worden vastgesteld.

Zowel op 14 als op 17 april 2020 hebben we opnieuw overleg met de directie. Er zal dan een evaluatie gebeuren van fase 2 en 3, rekening houdend met de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid. Dan zal door de directie beslist of overwogen worden of de volgende fases kunnen opgestart worden. ACV zal hierbij mee waken over de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers van Fluvius. Voorbereidende werkzaamheden in kader van fase 4&5 kunnen wel nu reeds opgestart worden.

 

ZORG VOOR JEZELF EN VOOR ELKAAR

 

Bij dit alles dient men steeds een aantal regels strikt toe te passen:

 1. Indien men zich ziek voelt, dan komt men niet werken en meld men zich ziek na contact met de huisarts.
 2. Geef niemand een hand
 3. Raak bij een klant niets aan die niet nodig is
 4. Vermijd contact met het gezicht tijdens de activiteiten
 5. Blijf niet langer op een werf dan noodzakelijk
 6. Lunch alleen of op 1,5m afstand. Uiteraard dient voor de lunch de handen gewassen te worden met water en zeep.
 7. Was veelvuldig de handen met water en zeep. Zeker voor en na iedere activiteit
 8. Indien oppervlakken zoals deurklinken, documenten, sleutels, gereedschap, …, van andere personen aangeraakt is, dienen de handen gewassen te worden met water en zeep.
 9. Indien geen water en zeep aanwezig is kan men gebruik maken van desinfecterende gel. Let wel. Veelvuldig gebruik droogt de handen uit.
 10. Vooraf kan men aan de klant vragen een doorgang, waarvan alle deuren open staan te voorzien. De klant dient zich eveneens te verwijderen.
 11. Er rijdt niemand met je mee in het dienstvoertuig.
 12. Bij gedeelde voertuigen zoals een liftwagen, dienen alle delen die aangeraakt kunnen worden, gedesinfecteerd te worden.
 13. Indien de taak toch niet op een veilige manier kan worden uitgevoerd, dan moet het STOP-principe toegepast worden.

 

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die door Corona getroffen is veel sterkte en moed toe te wensen.

Onze gedachten gaan ook uit naar de families van onze overleden collega’s.

Je kan altijd bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.

 

Vriendelijke groeten,

Je ACV-delegatie!