CPBW Directies

Volgende zaken werden besproken in het CPBW Directies van 18 augustus 2021.

Voor meer details kunnen leden zich registreren en inloggen.

 

Arbeidsongevallen: situatie eind juli 2021

Bureaustoelen voor thuiswerk

Ombouw digitale meter

Je kan steeds bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.
 

Vriendelijke groeten ,

Je ACV-delegatie