CPBW Directies

Volgende zaken werden besproken in het CPBW Directies van 16 november 2022.

Voor meer details kunnen leden zich registreren en inloggen.

 

Arbeidsongevallen: situatie eind oktober 2022:

Reiniging Laptops:

Lage temperaturen Fluvius gebouwen:

 

Vriendelijke groeten ,

Je ACV-delegatie     

Je kan steeds bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.