Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Info uit het CPBW Directies van 19 december 2018

Arbeidsongevallen
Er zijn binnen Fluvius op 30.11.2018 34 arbeidsongevallen met 849 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 8 arbeidsongevallen met 240 dagen werkverlet.

Incident Zenne-DenderEen aantal acties worden ondernomen zoals het oplijsten van dergelijke installaties die nog in gebruik zijn. Eveneens worden de leerpunten meegenomen tijdens opleidingssessies. Er wordt verder gezocht naar een ander type helm die meer bescherming kan bieden maar toch het nodige draagcomfort behoudt. 

De directie beschrijft de situatie van een arbeidsongeval die zich daar heeft voorgedaan.

Vakantieregeling Sodexo einde jaar 2018 

Sodexo

De werknemer die op een locatie werkt waar geen soepbedeling is (bv op 31/12/18 in de Bomastraat) kan een ongemakkenvergoeding aanvragen.

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 19 december 2018

Info uit het CPBW Directies van 21 november 2018

Voor de aanvang van het CPBW werd één minuut stilte gehouden voor 3 collega’s die kwamen te overlijden in de maand oktober

Annick Goedefroot die tewerkgesteld was als administratief medewerker bij de Interne dienst voor Preventie en bescherming in Melle.

Sven Volders die tewerkgesteld was in de regio Antwerpen als toezichter bovengronds en OV.

Peter Vanlerberghe die tewerkgesteld was in de regio Ieper bij de Nazorg aansluitingen.

 

 • Arbeidsongevallen toestand 31 oktober 2018
  Er zijn binnen Fluvius op 30.10.2018 35 arbeidsongevallen met 823 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 8 arbeidsongevallen met 240 dagen werkverlet.
 • Rondgang Lokeren
  Tijdens de rondgang werden een aantal rolcontainers opgemerkt die van ophaalpunten met materiaal en gereedschap terugkeerden, Het materiaal ligt wanordelijk in deze containers. Breekbare materialen liggen onderaan. Wanneer men de deuren opent kan het materiaal uit deze container vallen. Er wordt op gewezen dat dit aanleiding kan geven tot arbeidsongevallen.

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 21 november 2018

Info uit het CPBW Directies van 17 oktober 2018

Arbeidsongevallen toestand 30/09/2018
Er zijn binnen Fluvius op 30.09.2018 30 arbeidsongevallen met 776 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 7 arbeidsongevallen met 232 dagen werkverlet.

Rondgang Merelbeke blok B/E
Bij de rondgang werden een aantal zaken opgemerkt die vorig jaar ook werden genoteerd en waar nog steeds geen oplossing/herstel gebeurde. Losliggende tegels en onvoldoende verlichting op de parking váár de gebouwen en te weinig fietsstallingen zijn daar enkele voorbeelden van. De externe gebouwenbeheerders worden daar geregeld op attent gemaakt.
Facilitair beheer brengt dit opnieuw onder de aandacht.

Merkintegratie kledij – voertuigen - badges
In aanvulling op de informatie gegeven op het vorig comité, wordt bijkomende toelichting gegeven:

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 17 oktober 2018

Info uit het CPBW Directies van 19 september 2018

Arbeidsongevallen toestand 31/08/2018
Er zijn op 31.08.2018 25 arbeidsongevallen met 664 dagen werkverlet genoteerd.
Binnen Directies zijn er 5 arbeidsongevallen met 198 dagen werkverlet.
De werknemersafvaardiging vraagt om de statistiek uit te splitsen in personeel Fluvius cvba, statutaire en contractuele medewerkers van Infrax.
 

Stand van zaken jaaractieplan (JAP)
De 8 thema’s werden overlopen. 
 

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 19 september 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 22 augustus 2018

 • Arbeidsongevallen toestand 31/07/2018
  De eerste rapportering van Fluvius wordt gegeven. Er werden 24 arbeidsongevallen met 664 dagen werkverlet genoteerd.
  Binnen Directies zijn er 3 arbeidsongevallen met 198 dagen werkverlet.
 • Testresultaten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Lashandschoenen voor TIG-lassen:
  Deze handschoenen zijn dunner en soepeler dan de standaardlashandschoen maar zijn enkel en alleen te gebruiken voor TIG-lassen. Dit is nodig om makkelijker de toevoegdraad toe te voegen bij het lassen. Vanaf september zijn deze beschikbaar.
 • Lederen laskledij. Er werden 2 types getest. De lasvest die volledig uit leer is wordt weerhouden.

 • HVAC

Dit is de installatie die instaat voor de verwarming, luchtbehandeling en airconditioning.

Een eerste controle werd door Commantec uitgevoerd op de locatie waar problemen gemeld werden. Vanaf september zal een extern bedrijf bijkomend kleppen, kranen ed. controleren.

De directie meldt dat in de voorbije 2 maanden, zelfs bij deze hoge temperaturen, slechts 2 tickets aangemaakt werden. Daaruit concludeerde zij dat het grootste probleem opgelost is.

ACV merkt op dat dit niet volledig juist is. De collega’s zijn het beu om steeds maar tickets op te maken die afgemeld worden zonder resultaat. De meldingen die rechtstreeks aan de SPOC gebouwen gebeuren worden ook niet geregistreerd.

Niet alleen de site Melle dient nagezien te worden, ook op andere locaties zijn er problemen met de installaties.

U kunt steeds bij onze afgevaardigden terecht met uw vragen of opmerkingen.

Met syndicale groeten.

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 juni 2018

Arbeidsongevallen toestand 31 mei 2018
Voor Eandis werden er 10 arbeidsongevallen met 144 dagen werkverlet genoteerd.
Binnen Directies is er 1 arbeidsongeval met 1 dag werkverlet. Tijdens de maand mei werden 5 incidenten zonder werkverlet en 1 woonst-werkongeval met 7 dagen werkverlet genoteerd.

Werfbezoeken
Tijdens de bespreking van de werfbezoeken stellen we andermaal vast dat werkputten te klein en/of niet voldoende gestut zijn. Dit maakt het niet enkel moeilijk om de werken uit te voeren maar brengt in een aantal gevallen eveneens veiligheidsrisico’s met zich mee. De aannemers die deze putten maken, hebben de contractuele verplichting om de put voldoende groot te maken en correct te stutten. Indien dit niet het geval is raden wij aan om, in kader van veiligheid hiervan melding te maken en eventueel de werkzaamheden niet te starten.

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 juni 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 28 mei 2018

 • Arbeidsongevallen toestand 30 april 2018 Voor Eandis werden er 4 arbeidsongevallen met 100 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies is er 1 arbeidsongeval met 1 dag werkverlet. Tijdens de maand april werden 2 incidenten en 1 woonst-werkongeval genoteerd. Er waren geen dagen werkverlet.
 • Stand van zaken jaaractieplan (JAP) 2018 Hierbij een overzicht van de 8 thema’s met enkele van de plannen en resultaten die er in vervat zitten:
  • Thema 1: vereenvoudigen van de veiligheidsvoorschriften.
  • Thema 2: veiligheidscultuur verder ontwikkelen.
  • Thema 3: optimaliseren van de veiligheidscoördinatie. Het te lange risicobeoordelingsdocument bij investeringswerken wordt ingekort om op die manier gemakkelijker in gebruik te maken.
  • Thema 4: beheer van de arbeidsmiddelen en PBM’s optimaliseren. Ergonomie van de PBM’s optimaliseren. Optimaliseren van de opvolging van inbreuken op keuringsplichtige arbeidsmiddelen. Interactie tussen terrein en preventiedienst verbeteren. Betrokkenheid van de gebruikers van gereedschappen verhogen.
  • Thema 5: gezondheid en psychosociaal welzijn bevorderen. Conditietesten op verschillende locaties,
  • Thema 6: veiligheid van de netten verbeteren. Van de 858 distributienetcabines werden er al 683 volledig gesaneerd. Ondergrondse schakelkasten worden geïnventariseerd en gesaneerd.
  • Thema 7: optimaliseren van het veiligheidsoverleg. In het kader van Fluvius zal de interne en externe (vb naar aannemers) veiligheidscommunicatie worden geëvalueerd en bijgestuurd.
  • Thema 8: borgen van de veiligheidscompetenties.Er wordt ook een oproep gedaan naar nieuwe acties voor het JAP 2019

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 28 mei 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 25 april 2018

Bij aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van mevrouw Annita De Grauwe, LAC-medewerker bij Energieleveringen te Melle. Zij overleed op 23 maart 2018.

Arbeidsongevallen toestand 31 maart 2018
Voor Eandis werden er 3 arbeidsongevallen met 12 dagen werkverlet genoteerd.
Binnen Directies is er 1 arbeidsongeval met 2 dagen werkverlet.

Gezondheidsbarometer 2017
De 3 knipperlichten van de 14 parameters, weerhouden voor opvolging, zijn:

Jaarlijks wordt er gepeild naar de druk op de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers. Deze peiling wordt gebruikt om preventief de gezondheidsrisico’s in te schatten.

 1. de frequentie van afwezigheden door ziekte
 2. organisatiewijzigingen binnen Eandis
 3. werkgerelateerde psychische klachten.

Voor deze paramaters scoort Eandis slechter dan de benchmark Securex.

Jaarrapport sociaal assistenten (SA)
In 2017 kregen de sociaal assistenten ongeveer van 7,5% van de actieve personeelsleden hulpvragen. Deze worden ingedeeld in de rubrieken gezondheid, privé of werkgerelateerd en dit zowel algemeen als per leeftijdsgroep.
De privé-vragen (bv bij rouwproces) worden goed opgevangen door de sociaal assistenten maar worden doorverwezen om een goede begeleiding te krijgen.
Het initiatief om een SA te contacteren kan genomen worden door de chef, collega’s, klantbeheerder, loopbaancoaches, sociaal assistente of medewerker zelf.
In 2017 waren er 135 langdurig zieken maar met 124 medewerkers was er een contact.
Een eerste contact met een SA gebeurt na 3 maand ziekte.
De SA is een tweedelijnscontact en in eerste instantie dient de chef te zorgen dat er regelmatig contact is met de zieke medewerker. Collega’s spelen hier ook een belangrijke rol in.
De keuze om op regelmatige basis contact te houden met de SA is aan de betrokkene zelf. 

Specifieke gevallen, waar vroeger contact dient opgenomen te worden door SA kunnen aan hen gesignaleerd worden.

Anonieme resultaten van de bloedonderzoeken

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 25 april 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 maart 2018

Kick-off warmlopers
Collega’s van Directies, met een standplaats in een infragebouw, kregen weinig of geen kans om geselecteerd te worden.Zo zijn er nog andere acties zoals de challenge om 300 minuten te lopen. 

De selectie van de warm-lopers gebeurde met afgedekte namen. Er werd vooral gekozen voor gemotiveerde mensen, die dit project tot een goed einde willen brengen. Er is gepoogd om een gemengd publiek te selecteren.

De preventieadviseur stelt dat het de bedoeling is om rolmodellen te maken en geeft aan dat dit zware investeringen zijn. Het is de bedoeling dat zij hun ervaringen meedelen in” Eandis in Beweging” en zo collega’s stimuleren om meer te bewegen.

ACV verwijst naar de WeekIndruk van 16.1.2018 Er werd toen een warme oproep gedaan naar de niet-sportievelingen Dit om ze aan te zetten meer te bewegen en zo een ambassadeur te zijn en andere collega’s te inspireren. 20 kandidaten werden geselecteerd, op basis van leeftijd, geslacht en infragebied. 

ACV vindt het in de eerste plaats jammer dat er zo weinig uitverkorenen zijn.

Bij Eandis zijn er 15 kandidaten geselecteerd op een populatie van meer dan 3800 werknemers. 5 kandidaten werden geselecteerd bij Infrax.

Arbeidsongevallen toestand 28 februari 2018
Voor Directies is er één arbeidsongeval met werkverlet gemeld. Dit is het enige arbeidsongeval met werkverlet bij Eandis dit jaar.

Bedrijfsrondgang Melle

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 maart 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 februari 2018

Arbeidsongevallen toestand 31 januari 2018
Voor Eandis zijn er dit jaar nog geen arbeidsongevallen met werkverlet geweest.

Analyse arbeidsongevallen 2017
In 2017 werden er 24 arbeidsongevallen met 670 werkverlet genoteerd.

Dit in de directies Netuitbating Klantwerking, Netbeheer en Regulering & Strategie.
Er wordt opgemerkt dat 4 ongevallen samen 437 werkverlet vertegenwoordigden.
Naar aantallen, frequentie en ernstgraad scoren we beter dan vorig jaar en ook in de benchmark met de sector.

We betreurden evenwel een fluïdumongeval.
De top 3 van de voornaamste oorzaken blijven: methode niet of niet correct toegepast, persoonlijke fout of vergissing en een gebrek aan veiligheidsbewustzijn.
De 3 voornaamste activiteiten bij ongevallen en incidenten zijn: woonst-werkverkeer, aansluitingen en meteropnames.
Blijvend aandacht dient geschonken aan val- en struikelpartijen te worden. Deze vertegenwoordigen 71% van het werkverlet.

Er worden meer incidenten gemeld. In 2017 waren er meer woonst-werkongevallen dan in 2016.
Bij aansluitingen, in klantenkantoren en op de weg hebben collega’s steeds meer te maken met agressie.

Om fluïda-incidenten en ongevallen te beperken, dient vooral aandacht aan coaching en begeleiding geschonken te worden. Veiligheid dient in de teamcommunicatie meer in de kijker gesteld te worden. Sensibiliseren om de gepaste PBM’s te dragen is een must.

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 februari 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 17 januari 2018

Arbeidsongevallen toestand 31 december 2017
Voor Eandis werden er 28 arbeidsongevallen met 670 dagen werkverlet genoteerd.
Binnen Directies zijn er 10 arbeidsongevallen met 307 dagen werkverlet.

Resultaten veiligheidsaudit 2017
Er wordt gerapporteerd over de resultaten van de verschillende veiligheidsaudits in 2017.
Er valt op dat er ten opzichte van de vorige jaren een positieve tendens is zowel voor eigen personeel als voor het personeel van derden.
Hoewel er een duidelijke verbetering is ten opzichte van vorige jaren worden nog heel wat inbreuken vastgesteld bij het plaatsen van verkeerssignalisatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 17 januari 2018