Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Info uit het CPBW West van 25/06/2018

Goedkeuring notulen vorige vergadering van 28 mei 2018. 
Het ontwerpverslag van het CPBW van 28 mei 2018 wordt goedgekeurd.
De WNA merkt op dat de WG -delegatie niet voltallig is. Volgens de voorzitter is dit te wijten aan de RVB vergaderingen welke op hetzelfde tijdstip doorgaat.
Interne preventiedienst Fluvius: de werking van de preventieadviseurs en de verschillende comités kan verder lopen zoals op vandaag tot de oprichting van de gemeenschappelijke IDPB tegen 01/04/2019.

De WNA meldt dat dit nu niet meer aan de orde is door de oprichting van de DVO.
Twee instanties in stand houden zolang de DVO van toepassing is.

Lees meer: Info uit het CPBW West van 25/06/2018

Belangrijkste punten uit het CPBW West van 26 maart 2018

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering van 26 februari 2018. 
  Het ontwerpverslag van het CPBW van 26 februari 2018 wordt goedgekeurd.
  De WNA vraagt om de naam van de teamleider te vervangen door " de betrokken teamleider".
 2. Bespreking van het maandverslag van de IDPB en EDPB infrawest februari 2018.
  1. Maandverslag IDPB:
   01/02/2018 Overleg : WG afgezonderde tewerkstelling : aftoetsen standpunt WNA
   De PA meldt dat hij de achtergrond aan het bekijken is . Een tweede gegeven is dat er in het kader van Fluvius heelwat techniekers van Infrax overkomen , wat is daar de werkwijze.Na evaluatie wordt dit terug besproken in het CPBW.

   07/02/2018 Overleg Inhoudelijke afstemming ANA-E volgens " open space "-principe :
   Bij het schrijven van een nieuw lastenboek wordt dit op regelmatige tijdstippen voorgelegd aan de business. Op deze manier kunnen er onderweg nog bijsturingen gebeuren.

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW West van 26 maart 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW West van 26 februari 2018

  1. Goedkeuring notulen vorige vergadering van 29 januari 2018. 
   Het ontwerpverslag van het CPBW van 29 januari 2018 wordt goedgekeurd.
   De WNA vraagt om bij de meldingen van ongevallen/incidenten ook het infragebied te vermelden waar het zich voordeed.
  2. Bespreking van het maandverslag van de IDPB en EDPB infrawest januari 2018.
   1. Maandverslag IDPB:
    15/012018 Overleg : Functionaliteit Vokobel - opvolging 3 groene lichten voorkomingsbeleid
    Dit was een vergadering op IT -technisch vlak. Het programma Vokobel zal niet meer werken op een PC met Windows 10. Bespreking hoe aan te pakken in de toekomst.

    16/01/2018 Overleg :Kick-Off CAB ontvangers :

  Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW West van 26 februari 2018

  Belangrijkste punten uit het CPBW West van 29 januari 2018

  1°Goedkeuring notulen vorige vergadering van 18 december 2017. 
  Het ontwerpverslag van het CPBW van 18 december 2017 wordt goedgekeurd.
  De WNA merkt op dat de ongevalstatistieken niet mee met de bundel werden verstuurd.

  2°Bespreking van het maandverslag van de IDPB en EDPB infrawest december 2017. 

     2.1 Maandverslag IDPB: 

  14/12/2017 Bespreking : Merkintegratie Fluvius op de werkkledij :
  Het betreft hier een eerste overleg met de dienst aankoop en preventie om de volgende stappen en timing van aankoop vast te leggen. De WNA vraagt of zij ook zullen betrokken worden als de nieuwe kledij wordt geïmplementeerd ?

   

  19/12/2017 Overleg : Overdrachtsdocumenten bij GPS opgemeten dossiers :
  Momenteel wordt het overdrachtsdocument steeds vergezeld van opnameplans. Dit moet bekeken worden in kader van veiligheid hoe de overdracht zal moeten gebeuren , gezien de ligging van de leidingen en kabels in de toekomst via GPS worden opgemeten.

   

  Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW West van 29 januari 2018