Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit de ondernemingsraad van 18 februari 2020

Bij aanvang van de ondernemingsraad werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Piet Vierstraete, medewerker logistiek en van Dirk Cracco, medewerker personeelsadministratie.

Dotatie vriendenkringen
Beide fracties gaan akkoord met het nieuwe voorstel.
De directie werkt een tekst uit voor aanpassing van de bijlage (lokale voordelen) van het arbeidsreglement. Datum werkgroep controlekamers
Er is een rondgang gepland, het eindvoorstel wordt voorgelegd op het FGPO.
De directie wenst bij voorkeur een gelijk systeem voor Oost en West, maar als het niet anders kan, mogen beiden wel een verschillende manier shiftrooster kiezen. Problemen Mobile/printen/telefonie
De nieuwe app voor de flits op de Mobile wordt getest in een pilootgroep. Problemen met Mobile blijven melden via de hulplijn.
ACV meldt dat de duurtijd van de batterij van de Mobile ondermaats is. Dit is vooral een probleem voor de exploitatiemedewerkers die gedurende een lange tijd op eenzelfde werf werken.
Hun toestel wordt immers niet opgeladen tijdens de verplaatsing van de ene werf naar een andere, bijgevolg is de batterij tegen het tweede deel van de dag plat.
Probleem met printen in ex-Infraxgebouwen zou over enkele weken opgelost zijn, badgeprinting zal overal mogelijk zijn.
Telefonie: de 2 bestaande telefoniecentrales (ex-Infrax/ex-Eandis) kunnen niet aan elkaar gekoppeld worden.
Er komt een aanbesteding voor een nieuwe telefooncentrale, dit kan nog 2 jaar duren. In afwachting wordt de piste van soft phone onderzocht, de technologie is beschikbaar op de portables, dit kan een oplossing zijn voor zowel telefonie in gemengde gebieden als voor thuiswerk.

 

Opleiding Fiber to the Home
In de vorige ondernemingsraad vroeg ACV waarom bepaalde techniekers de opleiding glasvezel moesten volgen.
De directie meldt dat er twee opleidingen zijn:
- Een opleiding basiskennis (3 uur), vooral voor toezichters in het pilootgebied.
- Een opleiding over het patchgebeuren in de wijkcentrales. Normaal gezien gebeurt het patchen in de wijkcentrales door personeel van de aannemer, maar in het pilootgebied Gent bevindt deze wijkcentrale zich in een elektriciteitscabine. Hierin mag het personeel van de aannemer geen werken uitvoeren. Vandaar dat er 6 techniekers van Schelde-Lieve deze opleiding volgen.

Loopbaanteller

Lees meer: Belangrijkste punten uit de ondernemingsraad van 18 februari 2020

Info uit de ondernemingsraad van 28 januari 2020

Bij aanvang van de ondernemingsraad werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Erik Van Glabeke - medewerker klantprocessen back office - Regio Limburg Zuid.

In naam van de voltallige werknemersafvaardiging wordt een verklaring afgelegd:

 

Beste voorzitter,

In naam van de werknemers willen we een aantal zeer prangende en dringende items naar voren schuiven.
Items waarvan dringend werk zal moeten gemaakt worden, willen we de constructieve geest van overleg in de toekomst blijven behouden.

Het is duidelijk dat de zwaarste frustraties zich momenteel bij onze collega’s binnen Netuitbating bevinden.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van  28 januari 2020