Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit de ondernemingsraad van 23 juni 2020

Fietslease
De directie stelt een nieuw fietslease plan voor in samenwerking met het bedrijf Cyclis.
Alle detailinformatie wordt binnenkort op SharePoint gepubliceerd.

Opsplitsing code GUA
De directie had verschillende alternatieven voorgesteld, maar kreeg hiervoor geen goedkeuring van alle fracties. Er wordt verder gewerkt met het initieel systeem: bij overname van de wacht wegens ziekte kan slechts 1 persoon een code GUA punten in ESS.

Batterijduur Mobile
Batterijproblemen van de Mobile zijn niet structureel; op de 1200 toestellen zijn er slechts 4 meldingen van problemen. De gebruikte batterijen staan in de top 3 van de krachtigste batterijen.

Organisatiewijzigingen
De directie kondigt enkele organisatiewijzigingen aan binnen volgende directies:

  1. ICT-systemen & operaties en ICT CIO Office:

Lees meer: Belangrijkste punten uit de ondernemingsraad van 23 juni 2020 

Belangrijkste punten uit de ondernemingsraad van 26 mei 2020

Coronamaatregelen Fluvius
De directie deelt mee dat er momenteel geen bijkomende acties omtrent corona ondernomen worden.

HR-overleg
De werknemersafvaardiging vraagt om een aantal besprekingen opnieuw op te nemen. De directie zal in overleg met de vakbonden een nieuwe timing vastleggen om de lopende dossiers opnieuw op te pikken.

PM cyclus 2020

Lees meer: Belangrijkste punten uit de ondernemingsraad van 26 mei 2020

Ecocheques 2020

Beste collega, beste ACV-lid,
Het uitvoerend comité van het sociaal fonds heeft een voorstel geformuleerd om dit jaar een budget te besteden aan ecocheques.
Op basis van geschatte berekeningen (uitgaven) voor de resterende kwartalen in 2020, is er voor ACV ruimte om dit jaar ecocheques uit te betalen.
Daar we toch enige voorzichtigheid moeten inbouwen door de buitengewone omstandigheden van coronacrisis waar we ons nu in bevinden, willen we een extra budget als buffer achter de hand houden voor mogelijke onvoorziene uitgaven dit jaar aan gewone maatregelen en specifieke dossiers.
Vandaar dat er een gezamenlijk voorstel is vanuit de leden van het uitvoerend comité sociaal fonds om nu reeds voor de zomer een gedeelte aan ecocheques te storten ter waarde van € 180. Zo kan men tijdens de vakantiemaanden reeds over dit bedrag beschikken.
Op het einde van dit jaar gaan we een beter overzicht hebben van de reeds uitbetaalde maatregelen en dossiers en kan er op dat moment met enige zekerheid beslist worden om een tweede bedrag aan ecocheques uit te betalen in de maand december.
Dit voorstel van het uitvoerend comité zal op dinsdag 26 mei voorgelegd worden aan de leden van de ondernemingsraad ter goedkeuring.
Indien je vragen hebt, neem gerust contact op.
Vriendelijke groeten,

Je ACV-delegatie.

Belangrijkste punten uit de ondernemingsraad van 18 februari 2020

Bij aanvang van de ondernemingsraad werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Piet Vierstraete, medewerker logistiek en van Dirk Cracco, medewerker personeelsadministratie.

Dotatie vriendenkringen
Beide fracties gaan akkoord met het nieuwe voorstel.
De directie werkt een tekst uit voor aanpassing van de bijlage (lokale voordelen) van het arbeidsreglement. Datum werkgroep controlekamers
Er is een rondgang gepland, het eindvoorstel wordt voorgelegd op het FGPO.
De directie wenst bij voorkeur een gelijk systeem voor Oost en West, maar als het niet anders kan, mogen beiden wel een verschillende manier shiftrooster kiezen. Problemen Mobile/printen/telefonie
De nieuwe app voor de flits op de Mobile wordt getest in een pilootgroep. Problemen met Mobile blijven melden via de hulplijn.
ACV meldt dat de duurtijd van de batterij van de Mobile ondermaats is. Dit is vooral een probleem voor de exploitatiemedewerkers die gedurende een lange tijd op eenzelfde werf werken.
Hun toestel wordt immers niet opgeladen tijdens de verplaatsing van de ene werf naar een andere, bijgevolg is de batterij tegen het tweede deel van de dag plat.
Probleem met printen in ex-Infraxgebouwen zou over enkele weken opgelost zijn, badgeprinting zal overal mogelijk zijn.
Telefonie: de 2 bestaande telefoniecentrales (ex-Infrax/ex-Eandis) kunnen niet aan elkaar gekoppeld worden.
Er komt een aanbesteding voor een nieuwe telefooncentrale, dit kan nog 2 jaar duren. In afwachting wordt de piste van soft phone onderzocht, de technologie is beschikbaar op de portables, dit kan een oplossing zijn voor zowel telefonie in gemengde gebieden als voor thuiswerk.

 

Opleiding Fiber to the Home
In de vorige ondernemingsraad vroeg ACV waarom bepaalde techniekers de opleiding glasvezel moesten volgen.
De directie meldt dat er twee opleidingen zijn:
- Een opleiding basiskennis (3 uur), vooral voor toezichters in het pilootgebied.
- Een opleiding over het patchgebeuren in de wijkcentrales. Normaal gezien gebeurt het patchen in de wijkcentrales door personeel van de aannemer, maar in het pilootgebied Gent bevindt deze wijkcentrale zich in een elektriciteitscabine. Hierin mag het personeel van de aannemer geen werken uitvoeren. Vandaar dat er 6 techniekers van Schelde-Lieve deze opleiding volgen.

Loopbaanteller

Lees meer: Belangrijkste punten uit de ondernemingsraad van 18 februari 2020

Info uit de ondernemingsraad van 28 januari 2020

Bij aanvang van de ondernemingsraad werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Erik Van Glabeke - medewerker klantprocessen back office - Regio Limburg Zuid.

In naam van de voltallige werknemersafvaardiging wordt een verklaring afgelegd:

 

Beste voorzitter,

In naam van de werknemers willen we een aantal zeer prangende en dringende items naar voren schuiven.
Items waarvan dringend werk zal moeten gemaakt worden, willen we de constructieve geest van overleg in de toekomst blijven behouden.

Het is duidelijk dat de zwaarste frustraties zich momenteel bij onze collega’s binnen Netuitbating bevinden.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van  28 januari 2020