Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Info uit de ondernemingsraad van 28 januari 2020

Bij aanvang van de ondernemingsraad werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Erik Van Glabeke - medewerker klantprocessen back office - Regio Limburg Zuid.

In naam van de voltallige werknemersafvaardiging wordt een verklaring afgelegd:

 

Beste voorzitter,

In naam van de werknemers willen we een aantal zeer prangende en dringende items naar voren schuiven.
Items waarvan dringend werk zal moeten gemaakt worden, willen we de constructieve geest van overleg in de toekomst blijven behouden.

Het is duidelijk dat de zwaarste frustraties zich momenteel bij onze collega’s binnen Netuitbating bevinden.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van  28 januari 2020