Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit de ondernemingsraad van 28 april 2020

Bij aanvang van de ondernemingsraad werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Werner Op de Beeck, teamleider aansluitingen Limburg-Noord en van Wim Van Waeyenbergh, nettechnicus exploitatie Mechelen.

Corona-maatregelen Fluvius
Fluvius tracht ook in deze tijden te werken volgens de 5 waarden en vanuit vertrouwen in de medewerkers. De doelstelling is om bepaalde bezorgdheden weg te nemen bij de collega's. Dit vraagt flexibiliteit van iedereen.
Enkele HR-modaliteiten:

  • Garantie van doorbetaling van loon, maaltijdcheques en sociaal abonnement.
  • Flexibele omgang met invulling van de dagtaken in overleg met de leidinggevenden (bv. voor begeleiding van de kinderen).
  • Verderzetten of opnemen van vrijwilligerswerk, ook tijdens de werkuren indien de werkorganisatie dit mogelijk maakt en in overleg met de leidinggevende.
  • Gepland en goedgekeurd verlof wijzigen.
  • Interne mobiliteit en/of externe aanwervingen via digitale aanpak.
  • 1 dag klein verlet voor overlijden uit te stellen naar een latere datum.
  • Opmaak FAQ-lijst.
  • Ondersteuning door sociaal assistentes voor alle collega's die er nood aan hebben.

Klein verlet - nieuw voorstel

Afscheidsmomenten van overleden familieleden of vrienden worden dikwijls naar een latere datum verschoven.
In samenspraak met de vakorganisaties heeft Fluvius beslist om tijdelijk maximum 1 dag van je bestaande aantal dagen kort verlet uit te kunnen stellen naar een latere datum. Dit kan de dag van de herdenking zijn, of, indien deze in het weekend valt, de eerste werkdag voor/na het weekend.
Deze uitgestelde dag vraag je op dezelfde manier aan als een gewone dag klein verlet. Je bezorgt een kopie van de uitnodiging van de herdenkingsdienst aan de personeelsadministratie.

Uitbreiding ouderschapsverlof met 2 maanden
Fluvius gaat in principe akkoord met deze uitbreiding, maar wacht op de toepassingsmodaliteiten van de overheid.
De werknemersafvaardiging vraagt om hierover zo snel mogelijk te communiceren naar de medewerkers, gezien deze uitbreiding al kan ingaan vanaf 1 mei en dit voor veel collega's een oplossing kan zijn voor de opvang van hun kinderen.

Tijdskrediet - drempel 6%
Fluvius zal flexibel omgaan met de drempel van 6% tijdskrediet voor collega's die nu overgaan van tijdskrediet naar voltijds ouderschapsverlof en die dan later opnieuw hun tijdskrediet verder willen opnemen. Er wordt hier nog gewacht op duidelijke richtlijnen van de RVA.

Verlenging contracten bepaalde duur
Op 30 juni lopen 37 contracten van bepaalde duur (CBD) ten einde. Er wordt per functie bekeken of een verlenging van twee maanden uitzonderlijk mogelijk is.

Ecocheques
De werknemersafvaardiging onderzoekt de mogelijkheid om opnieuw ecocheques te bedelen vanuit het sociaal fonds. Er wordt nagezien over welk bedrag dit kan gaan en of de uitgifte nog kan gebeuren voor de zomer. Het sociaal fonds komt opnieuw samen op 22 juni en neemt hier dan een beslissing over.

Sociale verkiezingen
Wegens de coronacrisis gaan de sociale verkiezingen niet door op 14 mei, deze zouden normaal gezien wel door kunnen gaan op donderdag 19 november.

ex-Infrax interims
43 ex-Infrax interim contracten werden omgezet in Fluvius contracten van bepaalde duur. 19 van deze contracten lopen af op 30 juni. 6 van deze CBD worden omgezet in een contract van onbepaalde duur.

Sociaal fonds
De uiterste datum voor het indienen van aanvragen voor het sociaal fonds wordt gewijzigd van 31 maart naar 30 juni. Het reglement wordt in die zin aangepast.

Bedanking
De directie bedankt 3 leden van de ondernemingsraad die in deze coronaperiode in uitstap zijn gegaan: Vera Maertens, Frans Libot en Patrick De Jonghe.
ACV bedankt de directie voor haar menselijke aanpak tijdens deze coronacrisis. We waarderen het vele overleg, het doorbetalen van de lonen, de flexibiliteit, de mogelijkheid om thuis te werken.

Tijdens de vergadering vernemen we het spijtige nieuws dat onze collega Geert Tanghe overleden is. Veel sterkte aan familie, vrienden en collega’s van Geert.

U kunt steeds bij onze afgevaardigden terecht met uw vragen of opmerkingen.

Vriendelijke groeten,

Je ACV-delegatie