Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Ecocheques 2020

Beste collega, beste ACV-lid,
Het uitvoerend comité van het sociaal fonds heeft een voorstel geformuleerd om dit jaar een budget te besteden aan ecocheques.
Op basis van geschatte berekeningen (uitgaven) voor de resterende kwartalen in 2020, is er voor ACV ruimte om dit jaar ecocheques uit te betalen.
Daar we toch enige voorzichtigheid moeten inbouwen door de buitengewone omstandigheden van coronacrisis waar we ons nu in bevinden, willen we een extra budget als buffer achter de hand houden voor mogelijke onvoorziene uitgaven dit jaar aan gewone maatregelen en specifieke dossiers.
Vandaar dat er een gezamenlijk voorstel is vanuit de leden van het uitvoerend comité sociaal fonds om nu reeds voor de zomer een gedeelte aan ecocheques te storten ter waarde van € 180. Zo kan men tijdens de vakantiemaanden reeds over dit bedrag beschikken.
Op het einde van dit jaar gaan we een beter overzicht hebben van de reeds uitbetaalde maatregelen en dossiers en kan er op dat moment met enige zekerheid beslist worden om een tweede bedrag aan ecocheques uit te betalen in de maand december.
Dit voorstel van het uitvoerend comité zal op dinsdag 26 mei voorgelegd worden aan de leden van de ondernemingsraad ter goedkeuring.
Indien je vragen hebt, neem gerust contact op.
Vriendelijke groeten,

Je ACV-delegatie.