Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit de ondernemingsraad van 23 juni 2020

Fietslease
De directie stelt een nieuw fietslease plan voor in samenwerking met het bedrijf Cyclis.
Alle detailinformatie wordt binnenkort op SharePoint gepubliceerd.

Opsplitsing code GUA
De directie had verschillende alternatieven voorgesteld, maar kreeg hiervoor geen goedkeuring van alle fracties. Er wordt verder gewerkt met het initieel systeem: bij overname van de wacht wegens ziekte kan slechts 1 persoon een code GUA punten in ESS.

Batterijduur Mobile
Batterijproblemen van de Mobile zijn niet structureel; op de 1200 toestellen zijn er slechts 4 meldingen van problemen. De gebruikte batterijen staan in de top 3 van de krachtigste batterijen.

Organisatiewijzigingen
De directie kondigt enkele organisatiewijzigingen aan binnen volgende directies:

 1. ICT-systemen & operaties en ICT CIO Office:
  Enkel organisatorische wijzigingen, iedere medewerker behoudt zijn huidige functie.
 2. Netuitbating - bedrijfsvoering en regio Limburg Zuid:
  MW 70 kV sluiten aan bij het team sterkstroom BV Oost Hasselt.
  MW Cabines sluiten aan bij de teams netten elektriciteit binnen de regio's.
  De dispatching/DOC/NOC worden vanaf september "controlecentra" genoemd.
 3. Netuitbating - businessprocessen netuitbating:
  Door de versnelde ombouw van de digitale meters wordt een centrale cel Digitale Ombouw opgestart binnen de Businessprocessen Netuitbating.
  Hieronder valt Toezicht - Coördinatie en een Back Office. Deze nieuwe dienst wordt gehuisvest in Mechelen.
  Er worden binnenkort vacatures uitgeschreven. Volgens de directie zorgt deze versnelde ombouw niet noodzakelijk voor een grotere belasting in de reguliere business. De aannemers krijgen de dossiers in bulk aangeleverd en volgen zelf alles op.
  Ze zullen ook over de nodige pasjes beschikken om saneringen te mogen uitvoeren.
 4. Directie klantendienst:
  Onder energieleveringen vallen momenteel twee diensten Invorderingen (ex-Infrax en ex-Eandis).
  Vanaf 2021 zal er nog 1 dienst Invorderingen overblijven, met daaronder de teams Budgetmeter werking, Werken, Invorderingen West, Invorderingen Centrum en Invorderingen Oost.

Wachtdiensten gas Zenne-Dender - Hageland-Dijle
Momenteel zijn er in de regio's Zenne-Dender en Hageland-Dijle gaswachten van zowel ex-Eandis als ex-Infrax.
Voor de gemeenten Herfelingen en Lubbeek (van ex-Infrax) zijn er zeer grote aanrijtijden (afstand 75 km); dit kan voor veiligheidsproblemen zorgen.
Naar de buitenwereld toe is Fluvius één organisatie en is het niet logisch dat de gasdienst voor een ex-Infrax gemeente van Hasselt moet komen. Vanaf augustus/september wordt de gaswacht regionaal georganiseerd.

Resultaten audit Great Place to Work en bedrijfsacties
Naar aanleiding van de resultaten van de audit Great Place to Work worden vier globale acties uitgewerkt:

 1. MC en senior-managers voeren een fundamentele dialoog zodat de Fluvius-boot in één duidelijke richting vaart en beleid en acties door het hele bedrijf gedragen worden.
 2. Het MC maakt sneller strategische keuzes, communiceert ze helder en vertaalt die keuzes tot op medewerkersniveau. Zo is het voor iedereen duidelijke welke richting Fluvius uitgaat en waarom er bepaalde keuzes wel of niet gemaakt worden.
 3. Alle leidinggevenden dragen het HR-beleid uit en zetten in op een correcte beleving ervan. Er wordt ingezet op gelijkheid, geloofwaardigheid, vertrouwen en er worden muurtjes tussen afdelingen en statuten naar beneden gehaald.
 4. We geven #allemaalfluvius alle kansen. MC en senior-managers zijn aanspreekbaar en benaderbaar. Leidinggevenden zijn aanwezig op de werkvloer en luisteren naar de medewerkers. Ze tonen allemaal het juiste voorbeeld. Stapsgewijs gaan alle Fluvius- medewerkers door het #allemaalfluvius-bad, zodat iedereen wordt ondergedompeld in gedeeld leiderschap en de bedrijfswaarden echt gaat beleven.

Afwezigheidstellers ESS
Vanaf 2021 worden de afwezigheidstellers in ESS vereenvoudigd. Alle verschillende soorten vakantiedagen blijven zichtbaar in aparte tellers.
Voor aanvragen blijven er nog twee registratiecodes over:

 1. VAC voor alle afwezigheidssoorten
 2. LBV om gebruik te maken van de loopbaanvakantieteller

Bij opname van VAC wordt automatisch de meest gunstige prioriteit toegepast.

Jaarverslag CBD en uitzendkrachten
Door de integratie is er volgens de directie onduidelijkheid over het werkvolume in de toekomst. Hierdoor worden er veel CBD (contract bepaalde duur) aangeworven, omdat men op langere termijn niet met overtallen wil eindigen die moeilijk inzetbaar zijn op andere terreinen.
ACV vraagt om toch nog eens goed te onderzoeken waarom veel CBD niet kunnen omgezet worden in een COD (contract onbepaalde duur), want veel CBD worden immers vervangen door een ander CBD, wat toch wel bewijst dat er in die diensten een fundamenteel personeelstekort is.
Voortdurend nieuwe CBD’s opleiden, leidt tot meer werklast voor de dienst. Dit is trouwens al zo van vóór de integratie.

Vriendenkring Melle-Merelbeke
Iedereen kan via Successfactors een vriendenkring kiezen op zijn/haar profiel.
Op die manier wordt de jaarlijkse dotatie toegewezen aan de vriendenkring van jouw keuze. Voor de sites Melle en Merelbeke werd een nieuwe vriendenkring opgericht.

Werkdruk projectbeheerders
De werkdruk bij de projectbeheerders werd in het verleden reeds aangekaart.
De werknemersafvaardiging vraagt welke acties intussen ondernomen werden om de werkdruk bij de projectbeheerders aan te pakken.
De directie antwoordt dat de werkdruk gekend is, dat die sterk regioafhankelijk is en dat de invulling van externe vacatures in bepaalde regio's heel moeizaam verloopt.
Er wordt onderzocht om het proces te vereenvoudigen, om bepaalde taken weg te nemen. Dit wordt volgende week met de regiomanagers besproken.
Een dialoog met de mensen is belangrijk, zodat iedereen weet wat er gepland is voor de nabije toekomst.

Tewerkstelling van externen binnen Fluvius
ACV meldt dat er in verschillende diensten externen aan het werk zijn, o.a. bij aankoop, de tekenaars en projectbeheerders.
Waarom worden er geen vacatures uitgeschreven? De directie antwoordt dat ze voldoen aan de voorwaarde rond statutair werk, maar dat er soms een beroep op externen gedaan wordt als tijdelijke noodoplossing.

Selectieprocedure werfcoördinator
De selectieprocedure start met een gesprek tussen de kandidaat werfcoördinator en het diensthoofd, de teamleider en een recruiter.
ACV vraagt waarom deelnemers al afgeblokt worden tijdens dit gesprek. Was het niet de bedoeling dat zoveel mogelijk toezichters aanleg zouden doorgroeien naar de functie werfcoördinator, en in dit traject zouden begeleid worden?
De directie antwoordt dat de recruiter heel goed kan inschatten welke competenties van de nieuwe functie kunnen aangeleerd worden en welke niet.
ACV vindt dat niet enkel op dit gesprek mag gebaseerd worden om iemand wel of niet te laten verdergaan met de procedure.

Tijdens een volgende ondernemingsraad wordt een overzicht gegeven van het aantal kandidaten.

Reorganisaties ten gevolge van de fusie
ACV merkt op dat er tijdens de fusie heel veel functies wijzigen en diensten gereorganiseerd worden.
Deze zouden steeds gebeuren in overleg met de betrokken diensten.
Desondanks dat de betrokken collega’s grote bezorgdheden uiten omtrent de gemaakte keuze van de directie, blijft ze bij haar standpunt.
ACV vindt dat jammer, want heel veel kennis zit bij de betrokken collega’s. ACV vraagt tevens om bij dergelijke grote wijzigingen evaluatiemomenten te voorzien tijdens het proces om tijdig te kunnen bijsturen.

Je kan steeds bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.

Vriendelijke groeten,

Je ACV-delegatie