Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Info 40u week en integratie ex- Infrax in Fluvius

Vandaag werden op het paritair comité de sector cao’s opting-out arbeidsduur Fluvius (40u-week) en de opting-out cao Enerbel ondertekend.
Gelijktijdig werden ook de ondernemingscao’s arbeidsduur Fluvius  en de overgangsmaatregelen voor de ex-Infraxcollega’s naar Fluvius ondertekend. Hierdoor kan de 40u-week vanaf 1/4/2019 binnen Fluvius en de integratie van start gaan. Verdere gedetailleerde info volgt later.

Indien je vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren.

SOCIALE INSPECTIE GAAT AKKOORD MET VOORLIGGEND VOORSTEL 40-URENWEEK FLUVIUS!

Na een windstille periode van meer dan een maand rond Fluvius ging er vandaag een overleg door op het ministerie van Arbeid in Brussel, in aanwezigheid van alle vakbonden, de directie , de sociale inspectie en een paar specialisten die meegewerkt hebben aan het wettelijk kader rond loopbaansparen.

Op deze vergadering werd bevestigd dat het voorstel van de directie rond de 40-urenweek juridisch helemaal correct is. De overdraagbaarheid van 13 dagen naar eender welk moment in de loopbaan kan binnen een sectoraal kader van loopbaansparen geregeld worden (en was de vraag van Gazelco – maar duurt heel lang en is onzeker!), maar kan evengoed (en veel sneller) geregeld worden met het reeds lange tijd voorliggende voorstel van de directie, waarvoor jullie, ACV-leden, ons ook al lang een mandaat gegeven hadden.

Lees meer: SOCIALE INSPECTIE GAAT AKKOORD MET VOORLIGGEND VOORSTEL 40-URENWEEK FLUVIUS!

VERDER UITSTEL VAN 40-URENWEEK MET EXTRA COMPENSATIEDAGEN ("voor u, DOOR u" ??)

VERDER UITSTEL VAN 40-URENWEEK MET EXTRA COMPENSATIEDAGEN

Zoals aangekondigd in onze laatste info, stond vandaag de "40-urenweek bij Fluvius" geagendeerd op de vergadering van het paritair comité in Brussel.
Het mandaat dat jullie ons gaven, hebben we daar nogmaals vertolkt.
Echter, een akkoord van alle partijen is vereist om deze nieuwe arbeidsuurregeling met nodige compensaties effectief in Fluvius te doen ingaan.

Jammer genoeg moeten we vaststellen dat niet alle partijen zelfs maar de moeite genomen hebben om hun leden eerlijk en correct te informeren, laat staan te bevragen over het onderwerp ("voor u, DOOR u" ??) en dat er blijkbaar een andere "strijd" uitgevochten wordt die nog weinig te maken heeft met de reële belangen van het personeel. Gazelco weigert vandaag de sectorale cao opting-out arbeidsduur en ondernemingscao met compensaties te tekenen.

Lees meer: VERDER UITSTEL VAN 40-URENWEEK MET EXTRA COMPENSATIEDAGEN   ("voor u, DOOR u" ??)

EN HOE ZIT HET NU MET DE INVOERING VAN DE 40-UREN WEEK ?

 

De voorbije weken leek het voor jullie misschien nogal windstil op het vlak van de integratiebesprekingen Fluvius en de daarbij horende invoering van de 40u-week voor de ex-Eandiscollega’s.

In deze periode heeft ACV echter verschillende contacten gehad met de directie om te pogen tot oplossingen te komen.  Wij en onze ACV-Infraxcollega’s hebben ook de ontwerpteksten van de CAO’s en protocollen met de directie overlopen en op verschillende punten aangepast. Binnen Infrax zullen deze teksten in de komende weken voorgelegd worden aan de collega’s.

Tijdens deze besprekingen heeft ACV nogmaals herhaald dat er bij deze nieuwe uurregeling geen enkele reden bestaat om de huidige berekeningswijze van de maaltijdcheques te wijzigen.  Deze berekening kan perfect verder gebeuren op basis van 7,6u per dag i.p.v. de toekomstige 8u per dag. Dit garandeert het behoud van het huidig aantal maaltijdcheques.

Lees meer: EN HOE ZIT HET NU MET DE INVOERING VAN DE 40-UREN WEEK ?

de ACV-standpunten en antwoorden op de discussiepunten bij de Fluvius-onderhandelingen

In deze hectische tijden rond de integratie van de ex-Infraxcollega’s naar Fluvius, hebben de indruk dat sommige partijen volledig de pedalen aan het verliezen zijn.

Daarom vinden wij het als ACV noodzakelijk dat we in alle rust en sereniteit de collega’s correcte en duidelijke informatie meegeven. Vandaar dat wij nogmaals een poging doen om één en ander te verduidelijken en de ware toedracht over de onderhandelingen te communiceren:

- Is het zo dat men momenteel een "strijd" moet voeren voor zowel de contractuelen als de vastbenoemde ambtenaren binnen Infrax?

Lees meer: de ACV-standpunten en antwoorden op de discussiepunten bij de Fluvius-onderhandelingen

40 UREN WEEK OPNIEUW OP DE HELLING

Vandaag is er in Brussel opnieuw overlegd met de directie over de integratie van de ex-Infraxcollega’s in Fluvius en de invoering van de 40u-week.

De Fluviusdirectie heeft vandaag op het overleg heel wat antwoorden gegeven op vragen die wij als ACV in de loop van vorige week gesteld hadden. Meer nog: Op ons aangeven zijn er een reeks essentiële verbeteringen aangebracht voor de oud contractuelen binnen ex-Infrax. In het voorstel van vorige week was er immers een onevenwicht tussen de oud- en de nieuwcontractuelen van ex-Infrax.

Na deze aanpassingen heeft de CEO Frank Vanbrabant, aan alle vakorganisaties gevraagd wat hun standpunt is over de 40u-week.

Als ACV Eandis hebben we duidelijk gesteld dat we een mandaat hebben van onze leden om de 40u- week in de huidige voorstelling goed te keuren.

Lees meer: 40 UREN WEEK OPNIEUW OP DE HELLING

Informatie omtrent onrust Infrax-personeel

Beste collega,

Beste ACV-lid,

Graag informeren wij u over de gebeurtenissen van de laatste dagen en meer bepaald over de spontane stakingsacties die uitbreken in een aantal sites van Infrax. Zoals we u eerder lieten weten, is het aan de Infrax-collega’s om zich momenteel uit te spreken over het globale integratievoorstel rond de loon- en arbeidsvoorwaarden (inclusief "de rugzak") van de personeelsleden die worden geïntegreerd in Fluvius. Op een aantal plaatsen gingen reeds consultaties door. Tijdens deze consultaties duiken er nog heel wat vragen en bedenkingen op bij het betrokken personeel. Er circuleert ook heel wat foutieve informatie. Wij hebben dan ook alle begrip voor de onrust bij het betrokken personeel, maar zoals steeds wil ACV eerst de maximale kans aan het overleg geven en vragen wij aan de directie om morgen op het IBOC/IHOC-overleg (overlegstructuur binnen Infrax) de opgedoken vragen, bezorgdheden en opmerkingen van onze leden voor te leggen en waar nodig samen naar oplossingen te zoeken. De directie liet inmiddels weten hierop in te gaan.

Wat de invoering van de 40-urenweek betreft, herhalen wij uitdrukkelijk dat, in het aangepaste voorstel van de directie, hetzelfde aantal compensatiedagen voorzien wordt als in het voorstel van maart 2018

-13 dagen ADV op te nemen vóór 01/05 van het volgende jaar

-13 extralegale verlofdagen in een verlofteller waaruit men kan putten op eender welk moment in de carrière (ook per uur of fractie van een uur).

De huidige pot van RCW-uren wordt eveneens toegevoegd aan deze laatste verlofteller.

Lees meer: Informatie omtrent onrust Infrax-personeel

Nieuws over het Fluviusoverleg van 26 oktober 2018

Beste collega,

Vandaag hebben we opnieuw met de directie onderhandeld over de integratie van de contractuele ex-Infraxcollega’s binnen Fluvius.

Drie belangrijke besprekingen liggen momenteel nog op tafel:

  1. De impact op de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het contractueel ex-Infrax personeel bij deze integratie
  2. De invoering van een algemene 40u week binnen Fluvius met bijhorende compensatie-uren zodat de reële gemiddelde arbeidsduur 38u blijft.
  3. De toekomstige samenstelling van de diverse sociale overlegorganen (ondernemingsraad, CPBW, LSA’s,…)

Hieronder lichten we bovenstaande punten meer in detail toe:

Lees meer: Nieuws over het Fluviusoverleg van 26 oktober 2018

www.acv-fluvius.be

Beste bezoeker.

 

SInds 1 juli 2018 is Eandis veranderd van naam naar Fluvius.

De domeinnaam www.acveandis.be is vandaag nog actief maar zal op termijn verdwijnen.

Vanaf 1 juli 2018 kan je onze site terugvinden op de domeinnaam www.acv-fluvius.be .

We zijn hier nog volop aan het bouwen.

 

KLIK HIER om naar www.acv-fluvius.be te gaan.

 

Met syndicale groeten

 

ACV Fluvius.

NIEUWS OVER HET FLUVIUSOVERLEG VAN 12 JUNI 2018

 Twee weken voor "day one" (1 juli 2018) realiseert de directie zich nu ook dat het niet meer mogelijk is om tot een volledig onderhandeld akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden van het Fluviuspersoneel te komen vóór de zomer. ACV zag dit reeds geruime tijd geleden aankomen en heeft de directie er ook herhaaldelijk voor gewaarschuwd en aangedrongen op een strakkere vergaderkalender.

Voor de directie is het duidelijk dat Fluvius op 1 juli 2018 sowieso gelanceerd wordt, met de collega’s van Infrax aan boord. Ze ziet het niet zitten om terug te gaan naar de Raden van Bestuur van de verschillende betrokken maatschappijen en uitstel te vragen. Concreet, wordt er dus een oplossing gezocht om een periode te overbruggen tussen 1 juli en de datum waarop we een volledig onderhandeld akkoord over alle loon- en arbeidsvoorwaarden hebben.

Zoals steeds zoekt het ACV mee naar oplossingen, ook al voelen we ons zelf niet verantwoordelijk voor het niet-halen van de datum van 1 juli. Het zou gemakkelijker zijn om nu de armen in de lucht te gooien en weg te lopen van het overleg, maar daar heeft niemand baat bij, en al zeker niet de 600 contractuele medewerkers van Infrax die graag willen weten waar ze aan toe zijn op 1 juli 2018.

Lees meer: NIEUWS OVER HET FLUVIUSOVERLEG VAN 12 JUNI 2018

Verrijzenis van de 40-urenweek!

Beste ACV-lid,

Beste collega,

In onze vorige ACV Fluvius-info van 9 mei hebben we je uitgelegd dat de invoering van de 40-urenweek door de directie als kansloos werd beschouwd. De directie vond enkele weken geleden namelijk geen draagvlak bij de werkgevers van de overige bedrijven binnen de sector om deze 40-urenweek in Fluvius mogelijk te maken.
Er is immers een unaniem akkoord nodig binnen het Paritair Comité om binnen Fluvius een uitzondering toe te passen op de sectorale arbeidsduur van 38u per week.

Als ACV hebben wij in onze nationale instanties, onze collega’s ACV-afgevaardigden uit de andere bedrijven van de sector geïnformeerd over de stand van zaken. We hebben hen tevens uitgelegd wat de bedoeling is van de invoering van een 40-urenweek in Fluvius.

De directie van haar kant heeft intussen blijkbaar ook verder overleg gepleegd met de HR-verantwoordelijken van alle bedrijven in onze sector.

Lees meer: Verrijzenis van de 40-urenweek!

40-urenweek

Brussel, 28 maart 2018

Beste ACV-lid,

Beste collega,

Zoals deze morgen reeds gemeld, hebben we vandaag in het Fluviusoverleg, als ACV, ons princiepsakkoord gegeven om verder te werken om tot een 40u-week te komen binnen Fluvius en dit vanaf 01/07/2018.

Ook de andere partijen hebben tijdens de vergadering verklaard dat ze hierover principieel akkoord gaan.

Zoals wij reeds uitvoerig hebben uitgelegd in onze infosessie, moeten er nu uiteraard nog een aantal duidelijke afspraken gemaakt worden rond verdere modaliteiten die de invoering van de 40u-week met zich meebrengt.

Wij hebben tijdens onze toelichtingen gesteld dat er voor ACV nog een aantal te bespreken items overblijven, onder andere:

Lees meer: 40-urenweek