Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Beste collega,

Hier vindt u de info over zowel het bedrijfsoverleg (exclusief ondernemingsraad  en CPBW).

Voor de CAO's en meer berichtgeving is de toegang beperkt tot onze leden die zich geregistreerd hebben  en tewerkgesteld zijn bij Fluvius SO.

ACV Fluvius

Kiezen voor een vlottere terugbetaling van je apothekerskosten

In de gas- en elektriciteitssector zijn er vandaag twee beheerders voor de terugbetaling van farmaceutische kosten: Ethias en Vanbreda. Beide verzekeraars zijn klaar om het systeem Assurpharma aan te bieden aan de werknemers en kregen daarvoor een "go" van het sectoraal Fonds voor Aanvullende Vergoedingen.

Wat is Assurpharma?
Dit is een samenwerking tussen Belgische apothekers en verzekeraars om de terugbetaling van farmaceutische kosten sneller te laten verlopen. Concreet, je krijgt van je verzekeraar een barcode. Die neem je samen met je doktersvoorschrift mee naar de apotheker. De apotheker scant de barcode en stuurt je kosten zelf rechtstreeks door naar de verzekeraar. Je betaalt in de apotheek en krijgt je kosten, zoals vroeger, achteraf terugbetaald. Minder administratieve rompslomp, een snellere opvolging. Ter controle blijf je een papieren BVAC-attest krijgen van de apotheker, maar dit moet je dus niet zelf meer insturen. Is jouw apotheker reeds aangesloten bij Assurpharma? Check het op www.assurpharma.be.

Je ziet dit allemaal niet zitten en kiest liever voor het oude systeem waarbij je zelf je apothekersbriefjes indient bij de verzekeraar? Geen probleem, je blijft die mogelijkheid hebben. Per aankoop kan je immers kiezen hoe je je kosten recupereert.

Barcodes
Er is één barcode per rechthebbende in uw gezin.

Opgelet! Door het feit dat er vandaag twee beheerders gezondheidszorgen in de sector aanwezig zijn, is het soms wat complex.

Lees meer: Kiezen voor een vlottere terugbetaling van je apothekerskosten