Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Beste collega,

Hier vindt u de info over zowel het bedrijfsoverleg (exclusief ondernemingsraad  en CPBW) als sectoroverleg.

De toegang is beperkt tot onze leden die zich geregistreerd hebben  en tewerkgesteld zijn bij Fluvius SO.

ACV Fluvius

FGPO en Paritair Platform van 8 september 2023

Beste collega, beste ACV-lid,


Op vrijdag 8 september vonden er een FGPO en een paritair Platform plaats. Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken werden.

1. Invulling functie ‘eerste aansluiter’ in alle regio’s

 2. Standplaatswijzigingen ex-Infrax /ex-Integan

3. Loskoppeling PM voor bedienden ex-Infrax / ex-Integan met TPT-curve

4. Voorstel vervangingsdag 2024

Lees meer: FGPO en Paritair Platform van 8 september 2023

Paritair Platform van 27 juni 2022

Volgende zaken werden besproken in het Paritair Platform van 27 juni 2022.

Voor meer details kunnen leden, die personeelslid zijn bij Fluvius, zich registreren en inloggen.

 

Taalpremie 

Resultaatgebonden premie 2022 – CAO90

Competentiecoaching

LPGK binnen Fluvius

Vervroegde uitstap wacht

Problemen regio’s Mechelen en Hageland-Dijle

Wij houden je verder op de hoogte!


Je kan steeds bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.

Vriendelijke groeten en prettige vakantie!
Je ACV-delegatie

 

 

Directie blaast overleg op!

Beste collega, beste ACV-lid,

Het was de laatste maanden wat stil rond de besprekingen over het barema voor de collega’s met nieuwe arbeidsvoorwaarden (NAV). De reden hiervoor is dat ACV de besprekingen weer alle kansen wou geven. Er werd namelijk een stap in de goede richting gezet na onze open ACV -brief van 17 februari laatstleden aan het management van Fluvius: de directie was bereid om niet langer andere dossiers van personeelsgroepen te koppelen aan de loskoppeling van performantie met verloning voor de NAV. Hiermee stonden wij eindelijk bij de échte start van de besprekingen.

 

Schermafbeelding 2022 05 30 082453

LPG 2022 ON-HOLD tot 9 MEI

Na een periode van digitaal vergaderen, zijn wij vandaag voor het eerst opnieuw fysiek samengekomen met de werkgever voor de bespreking
van de verschillende kwalificatiedossiers binnen LPG.

 

Schermafbeelding 2022 04 28 140826

Loskoppeling performantie met de verloning NAV

Beste collega’s,
Beste ACV-leden,

Zoals beloofd, komen wij hierbij terug met meer info over de afgesprongen onderhandelingen over het loskoppelen van de performantie met de verloning voor de
collega’s nieuwe arbeidsvoorwaarden (NAV).

Zoals jullie ook in eerdere ACV-berichten konden lezen, is en blijft voor ACV de grootste prioriteit dat deze besprekingen worden gevoerd volgens de initiële afspraken.
Vanaf de eerste onderhandelingen heeft ACV de directie duidelijk gemaakt dat zij haar belofte uit het protocol overgangsvoorwaarden van 28 februari 2019

 Schermafbeelding 2022 03 17 170230

Stand van zaken besprekingen PM - barema NAV

Beste collega’s,

Beste ACV-leden,

Na onze open brief aan de directie van Fluvius vorige week besliste de directie om de geplande vergadering van maandag (gisteren) te annuleren. Ze heeft de boodschap van de vakbonden begrepen en gaat op zoek naar een nieuw mandaat. ACV heeft hierbij duidelijk aangegeven dat wij de onderhandelingen spoedig weer willen opstarten en geen nieuw uitstel voor onbepaalde duur dulden. De directie heeft hierop gereageerd dat ze vanaf vrijdag eerstkomende nieuwe overlegdata wil inplannen.

Voor ACV is het duidelijk dat de directie eerst een ander mandaat moet vinden, dat wel in de

Knipsel

Brief aan de directie

Beste collega, beste ACV-lid,

Naar aanleiding van de moeilijke besprekingen rond een nieuw barema voor de collega’s nieuwe arbeidsvoorwaarden (NAV)

 

Schermafbeelding 2022 02 17 124707

SECTOROVERLEG GERED NA SYNDICALE DRUK

ACV gaf vorige week een duidelijk signaal aan Fluvius om als grootste bedrijf van de sector zijn rol te spelen in het sectoroverleg. Met succes!

De weigering van ACV om binnen Fluvius nog langer geplande overuren goed te keuren, zolang er geen positief signaal zou komen van de werkgeversfederaties in het sectoraal overleg (zie ons vorige pamflet), heeft ervoor gezorgd dat de werkgevers nu toch inhoud willen geven aan een sectoraal akkoord.

Na verschillende onderhandelingsrondes, vandaag op het paritair comité van 28 oktober, kwam het volgende ontwerpakkoord tot stand:

1. Koopkracht:

 

SECTOROVERLEG GERED NA SYNDICALE DRUK

ACV wil constructief signaal van de werkgevers

Zoals jullie al hebben gelezen in onze infonota over het laatste paritair comité, van 7 oktober, hebben de werkgevers een bijzonder provocerend antwoord gegeven op ons zeer beperkt eisenbundel voor de sociale programmatie 2021-2022.

De ACV-vertegenwoordigers binnen Fluvius vinden dergelijke patronale reactie na een voor iedereen moeilijke periode onaanvaardbaar.
Onnodig om jullie te herinneren aan de problemen rond werkdruk binnen de onderneming en de risicovolle werksituatie voor heel wat collega’s tijdens de coronacrisis.

De regering legde een maximale loonmarge van 0,4% op, maar maakte het tegelijk mogelijk om een netto coronapremie van 500 euro uit te betalen voor de sectoren waar goede resultaten behaald werden tijdens de coronacrisis.

In het artikel “Enkel energie en farma ontsnapten aan coronaklap” van de krant De Tijd kan u lezen dat de energiesector zich kroont tot dé sectorkampioen van 2020.
De elektriciteitsleveranciers en -distributeurs verkochten in het crisisjaar weliswaar minder gas en elektriciteit.
Maar hun kosten daalden nog sterker, waardoor de toegevoegde waarde die ze realiseerden, steeg. Met 4,6% zelfs.
Daarmee geeft de energiesector zelfs de farmasector het nakijken, aldus De Tijd.

ACV wil constructief signaal van de werkgevers

WERKGEVERS BLAZEN SECTOROVERLEG OP!!!!

HUN dank voor JULLIE inzet tijdens de coronacrisis? Applaus maar GEEN CENTEN!

 

Donderdag 7 oktober vergaderde het paritair comité van de sector. De werkgevers kwamen met een bijzonder provocerend antwoord op de gemeenschappelijke sectorale eisenbundel van de drie vakbonden. Kort samengevat willen de werkgevers af van het sectoraal overleg en verkiezen ze om de onderhandelingen maximaal door te schuiven naar de ondernemingen:

site

Verplaatsingen & mobiliteit vanaf 1 juli 2021

In uitvoering van de beslissingen genomen in het kader van de sectorale cao van 28/05/2009 betreffende de dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer enoverplaatsingen moeten jaarlijks in juli de bedragen worden aangepast.

Gebruik van een privé-voertuig

De effectief gereden kilometers worden, in overeenstemming met artikel 10van de cao van 28/05/2009, vergoed volgens het staatsbarema inzake reiskosten,en dit ongeacht het aantal PK van het gebruikte privé-voertuig.

Lees meer

Mobiliteitstoelage

Artikel 14 van de cao van 28/05/2009 voorziet ook de toekenning van eenmobiliteitstoelage aan de werknemers die hun dagtaak/opdracht ambulantvervullen en hierdoor hun woon-werk verkeer buiten de diensturen afleggen.)

  • Indien de totale afstand tussen de woonplaats-werf/tijdelijke tewerkstellingsplaats-woonplaats 

Lees meer

   Je kan steeds bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.

  

   Vriendelijke groeten ,

   Je ACV-delegatie

LPG Technische functies

Beste collega, beste ACV-lid,


Naar aanleiding van de nieuwsbrief “Netuitbating – update technische loopbanen bij Fluvius” brengen wij hierbij graag wat meer duidelijkheid.

Herinner je dat ACV al een hele tijd aandringt op een betere verloning voor de collega’s-technici, met als hoogtepunt de stakingsaanzegging die door ACV werd ingediend in maart vorig jaar, kort voor het uitbreken van de coronacrisis. Door corona vlotten de gesprekken niet als in normale tijden, maar dat betekent niet dat wij al die tijd stil gezeten hebben. Integendeel, ACV is steeds blijven argumenteren en aandringen bij de werkgever voor extra waardering voor de collega’s met een technische functie.

 

Klik hier om verder te lezen.

Extra info "Werkdruk"

Collega’s,

Onlangs werd er vanuit het ACV een bevraging uitgestuurd aangaande de werkdruk binnen jouw team. De werkdruk is binnen Fluvius overal direct of indirect voelbaar. Om een duidelijk en verantwoord signaal te kunnen geven naar directie hadden we concrete cijfers en bedenkingen nodig vanuit de werknemers. We willen jullie alvast heel erg bedanken voor het invullen van de enquête.

 

Uit de resultaten blijkt dat

Klik hier om verder te lezen.

Kiezen voor een vlottere terugbetaling van je apothekerskosten

In de gas- en elektriciteitssector zijn er vandaag twee beheerders voor de terugbetaling van farmaceutische kosten: Ethias en Vanbreda. Beide verzekeraars zijn klaar om het systeem Assurpharma aan te bieden aan de werknemers en kregen daarvoor een "go" van het sectoraal Fonds voor Aanvullende Vergoedingen.

Wat is Assurpharma?
Dit is een samenwerking tussen Belgische apothekers en verzekeraars om de terugbetaling van farmaceutische kosten sneller te laten verlopen. Concreet, je krijgt van je verzekeraar een barcode. Die neem je samen met je doktersvoorschrift mee naar de apotheker. De apotheker scant de barcode en stuurt je kosten zelf rechtstreeks door naar de verzekeraar. Je betaalt in de apotheek en krijgt je kosten, zoals vroeger, achteraf terugbetaald. Minder administratieve rompslomp, een snellere opvolging. Ter controle blijf je een papieren BVAC-attest krijgen van de apotheker, maar dit moet je dus niet zelf meer insturen. Is jouw apotheker reeds aangesloten bij Assurpharma? Check het op www.assurpharma.be.

Je ziet dit allemaal niet zitten en kiest liever voor het oude systeem waarbij je zelf je apothekersbriefjes indient bij de verzekeraar? Geen probleem, je blijft die mogelijkheid hebben. Per aankoop kan je immers kiezen hoe je je kosten recupereert.

Barcodes
Er is één barcode per rechthebbende in uw gezin.

Opgelet! Door het feit dat er vandaag twee beheerders gezondheidszorgen in de sector aanwezig zijn, is het soms wat complex.

Lees meer: Kiezen voor een vlottere terugbetaling van je apothekerskosten