Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Beste collega,

Hier vindt u de info over het bedrijfsoverleg (exclusief Ondernemingsraad en CPBW).

De toegang is beperkt tot onze (Fluvius)leden die zich geregistreerd hebben.

ACV Fluvius.

FGPO en Paritair Platform van 8 september 2023

Beste collega, beste ACV-lid,


Op vrijdag 8 september vonden er een FGPO en een paritair Platform plaats. Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken werden.

1. Invulling functie ‘eerste aansluiter’ in alle regio’s

 2. Standplaatswijzigingen ex-Infrax /ex-Integan

3. Loskoppeling PM voor bedienden ex-Infrax / ex-Integan met TPT-curve

4. Voorstel vervangingsdag 2024

Lees meer: FGPO en Paritair Platform van 8 september 2023

Paritair Platform van 27 juni 2022

Volgende zaken werden besproken in het Paritair Platform van 27 juni 2022.

Voor meer details kunnen leden, die personeelslid zijn bij Fluvius, zich registreren en inloggen.

 

Taalpremie 

Resultaatgebonden premie 2022 – CAO90

Competentiecoaching

LPGK binnen Fluvius

Vervroegde uitstap wacht

Problemen regio’s Mechelen en Hageland-Dijle

Wij houden je verder op de hoogte!


Je kan steeds bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.

Vriendelijke groeten en prettige vakantie!
Je ACV-delegatie

 

 

Directie blaast overleg op!

Beste collega, beste ACV-lid,

Het was de laatste maanden wat stil rond de besprekingen over het barema voor de collega’s met nieuwe arbeidsvoorwaarden (NAV). De reden hiervoor is dat ACV de besprekingen weer alle kansen wou geven. Er werd namelijk een stap in de goede richting gezet na onze open ACV -brief van 17 februari laatstleden aan het management van Fluvius: de directie was bereid om niet langer andere dossiers van personeelsgroepen te koppelen aan de loskoppeling van performantie met verloning voor de NAV. Hiermee stonden wij eindelijk bij de échte start van de besprekingen.

 

Schermafbeelding 2022 05 30 082453

LPG 2022 ON-HOLD tot 9 MEI

Na een periode van digitaal vergaderen, zijn wij vandaag voor het eerst opnieuw fysiek samengekomen met de werkgever voor de bespreking
van de verschillende kwalificatiedossiers binnen LPG.

 

Schermafbeelding 2022 04 28 140826

Loskoppeling performantie met de verloning NAV

Beste collega’s,
Beste ACV-leden,

Zoals beloofd, komen wij hierbij terug met meer info over de afgesprongen onderhandelingen over het loskoppelen van de performantie met de verloning voor de
collega’s nieuwe arbeidsvoorwaarden (NAV).

Zoals jullie ook in eerdere ACV-berichten konden lezen, is en blijft voor ACV de grootste prioriteit dat deze besprekingen worden gevoerd volgens de initiële afspraken.
Vanaf de eerste onderhandelingen heeft ACV de directie duidelijk gemaakt dat zij haar belofte uit het protocol overgangsvoorwaarden van 28 februari 2019

 Schermafbeelding 2022 03 17 170230

Stand van zaken besprekingen PM - barema NAV

Beste collega’s,

Beste ACV-leden,

Na onze open brief aan de directie van Fluvius vorige week besliste de directie om de geplande vergadering van maandag (gisteren) te annuleren. Ze heeft de boodschap van de vakbonden begrepen en gaat op zoek naar een nieuw mandaat. ACV heeft hierbij duidelijk aangegeven dat wij de onderhandelingen spoedig weer willen opstarten en geen nieuw uitstel voor onbepaalde duur dulden. De directie heeft hierop gereageerd dat ze vanaf vrijdag eerstkomende nieuwe overlegdata wil inplannen.

Voor ACV is het duidelijk dat de directie eerst een ander mandaat moet vinden, dat wel in de

Knipsel

Brief aan de directie

Beste collega, beste ACV-lid,

Naar aanleiding van de moeilijke besprekingen rond een nieuw barema voor de collega’s nieuwe arbeidsvoorwaarden (NAV)

 

Schermafbeelding 2022 02 17 124707

LPG Technische functies

Beste collega, beste ACV-lid,


Naar aanleiding van de nieuwsbrief “Netuitbating – update technische loopbanen bij Fluvius” brengen wij hierbij graag wat meer duidelijkheid.

Herinner je dat ACV al een hele tijd aandringt op een betere verloning voor de collega’s-technici, met als hoogtepunt de stakingsaanzegging die door ACV werd ingediend in maart vorig jaar, kort voor het uitbreken van de coronacrisis. Door corona vlotten de gesprekken niet als in normale tijden, maar dat betekent niet dat wij al die tijd stil gezeten hebben. Integendeel, ACV is steeds blijven argumenteren en aandringen bij de werkgever voor extra waardering voor de collega’s met een technische functie.

 

Klik hier om verder te lezen.

Extra info "Werkdruk"

Collega’s,

Onlangs werd er vanuit het ACV een bevraging uitgestuurd aangaande de werkdruk binnen jouw team. De werkdruk is binnen Fluvius overal direct of indirect voelbaar. Om een duidelijk en verantwoord signaal te kunnen geven naar directie hadden we concrete cijfers en bedenkingen nodig vanuit de werknemers. We willen jullie alvast heel erg bedanken voor het invullen van de enquête.

 

Uit de resultaten blijkt dat

Klik hier om verder te lezen.