Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Beste collega,

Hier vindt u de info over het bedrijfsoverleg.

Voor de CAO's is de toegang beperkt tot onze (Fluvius)leden die zich geregistreerd hebben.

ACV Fluvius.

EINDELIJK (NA 3 JAAR) EEN DOORBRAAK IN DE VERGOEDING VOOR WERKEN IN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

Beste collega, Beste ACV-lid,

Je herinnert je zeker de jarenlange discussie (binnen ex-Eandis en nu Fluvius) die aan de gang was omtrent de toepassing van de wet over de voorziening van koude en warme dranken op de werf, bij momenten van extreme weersomstandigheden.

Gedurende heel lange tijd voerden wij op het niveau van het Paritair Overlegplatform Eandis/Fluvius besprekingen over de wijze waarop de werkgever deze wet moest implementeren binnen ons bedrijf.

Een tweetal jaren geleden zaten we, na bevraging van de betrokken collega’s, heel dicht bij een akkoord (door verhoging van de ongemakkenvergoeding) maar spijtig genoeg was een andere vakorganisatie toen niet bereid hier groen licht voor te geven.

Lees meer: EINDELIJK (NA 3 JAAR) EEN DOORBRAAK IN DE VERGOEDING VOOR WERKEN IN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

ACV OVERLEGT VERDER !

 

Beste collega,

Al een paar maanden dringt het ACV op jullie vraag erop aan om een overleg te laten doorgaan over:

  • de invoering van het thuiswerk (onderdeel van werkgelegenheidsplan)
  • de toepassing van een verbeterde ongemakkenvergoeding (wet op werken in extreme klimatologische omstandigheden)

De Fluvius-directie organiseerde hiertoe vorige week een overlegmoment met alle vakbonden. ACV was hier als enige vakbond op aanwezig om jullie vragen en bekommernissen te bespreken en te zoeken naar oplossingen. ACV vraagt:

Voor THUISWERK:

  • recht op minstens 1 dag per week thuiswerk voor IEDERE collega
  • een billijke maandelijkse vergoeding voor onkosten

Lees meer: ACV OVERLEGT VERDER ! 

Opnamemodaliteiten vakantie

opnamemodaliteiten uurregeling

 

  • ·pot ‘1’ = eventueel het saldo PLUS-uren van het vorige jaar: opneembaar tot en  met 30/04 - op te nemen via de  ESS-code ‘PLS’

  • ·pot ‘2’ = verlof in uren (wettelijke vakantie + anciënniteitsdagen) –   op te nemen via de ESS-code ‘VAC’

 

  • ·pot ‘3’ = PLUS-uren - op te nemen via de ESS-code ‘PLS’

  • ·pot ‘4’ = statutaire ADV-dagen – op te nemen via de ESS-code ‘ADV’

  • ·pot ‘5’ = loopbaanvakantie – op te nemen via de ESS-code ‘LBV’

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebonden bedrijfspremie 2019

CAO 90 VOOR 2019 IS GOEDGEKEURD!

Vanmiddag is er in het Paritair Platform Fluvius, in afwezigheid van ACLVB en ABVV, een akkoord bereikt over de Resultaat Gebonden premie (CAO 90) voor 2019. 

De referteperiode loopt zoals gebruikelijk over 9 maanden (van 1/1/2019 t.e.m. 30/09/2019). Dit jaar werden de doelstellingen sterk beperkt in aantal (6) maar de bedragen die hier tegenover staan, zijn wel substantieel verhoogd.

Het maximaal haalbaar bedrag voor 2019 is ditmaal € 2500.

Lees meer: Resultaatgebonden bedrijfspremie 2019