Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Beste collega,

Hier vindt u de info over het bedrijfsoverleg.

Voor de CAO's is de toegang beperkt tot onze (Fluvius)leden die zich geregistreerd hebben.

ACV Fluvius.

ACV info : overleg met de directie

Beste collega,

Gisteren ging er overleg (FGPO en paritair platform) door met de directie. We schetsen een kort overzicht van de behandelde onderwerpen.

FGPO:

Reintegratie van de controlekamers (DOC) In het kader van de lopende besprekingen van de controlekamers heeft ACV de bezorgdheden die wij van de betrokken collega’s ontvingen, overgemaakt aan de directie:

  • Om verschillende communicaties en interpretaties te vermijden is het belangrijk dat voortaan de gesprekken/werkgroepen met de leidinggevenden in 2 groepen (DOC Oost en DOC West) verlopen ipv in 4 aparte groepen (Kortrijk/Torhout/Merksem en Hasselt).

Lees meer: ACV info : overleg met de directie

Vakantietellers

Beste collega, beste ACV-lid,

Op dinsdag 17 maart 2020 verscheen er een algemene Fluvius communicatie over wat je moet doen met verlof.
Aangezien wij hierover veel vragen krijgen, willen we een aantal zaken verduidelijken.

Wat met je verlof van 2019?

Collega’s die niet de hele dag ter beschikking willen staan van het bedrijf, moeten verlof opnemen in overleg met hun leidinggevenden.

Gepland en goedgekeurd verlof voor de toekomst kan je nog wijzigen, mits akkoord van je leidinggevende, maar:

Lees meer: Vakantietellers

Bedrijfsresultaatgebonden premie (CAO 90) 2020

We zijn blij om deze eerste week van quarantaine met een positieve noot af te sluiten.

De CAO-teksten over de resultaatgebonden premie (CAO90) werden vandaag ondertekend door alle partijen.

De directie heeft rekening gehouden met onze vraag rond klantentevredenheid om de parameters te verlagen. In een fusieperiode en nu ook door de uitbraak van het Coronavirus, zal er mogelijks een impact zijn op het resultaat van de klantentevredenheid.

Ook de parameters van ISU werden op vraag van de werknemersafvaardiging verlaagd.

De directie heeft ons beloofd dat de paramaters tijdens de referteperiode nog kunnen bijgestuurd worden indien bepaalde parameters niet haalbaar moesten zijn.

Lees meer: Bedrijfsresultaatgebonden premie (CAO 90) 2020

Stakingsaanzegging heeft tot nieuw overleg geleid

Beste collega,Beste ACV-lid,

De stakingsaanzegging van het ACV heeft vandaag tot een nieuw overleg geleid over de aanslepende problemen binnen Fluvius.

Alle elementen uit onze stakingsaanzegging werden overlopen en besproken:

Onvolledige, onduidelijke en verschillende communicaties vanwege de directie binnen Netuitbating

ACV heeft duidelijk gemaakt dat de recente communicatie vanwege de directeur Netuitbating de onrust bij de collega’s enkel groter heeft gemaakt. ACV had de belangrijkste pijnpunten nochtans herhaaldelijk gesignaleerd, maar ondanks beloftes werd in de finale tekst niet met al onze elementen rekening gehouden.

De directie heeft vandaag verzekerd dat ze de onzekerheden en onduidelijkheden bij de collega’s wil wegwerken. Ook zij betreurt dat er in de verschillende regio’s telkens andere info werd verspreid. Vandaag heeft de directie beklemtoond dat geen enkele collega al duidelijkheid moet geven over zijn/haar toekomst in de wacht, zolang er nog geen protocol is afgesloten met de vakbonden over de financiële begeleidende maatregelen bij eventuele uitstap uit de wacht. De directie is bereid dit te herbevestigen naar alle collega’s toe. Daarnaast zal de directeur Netuitbating zelf alle betrokken collega’s in de regio’s bezoeken om overal dezelfde informatie over de lopende reorganisaties te geven. Dit zou binnen een zeer korte tijdsspanne (komende weken) gebeuren, in de mate van het mogelijke, gelet op de huidige uitzonderlijke situatie rond het Coronavirus.

Over dit punt werden vandaag dus meerdere beloftes gedaan. Wij wachten nu op concrete stappen, op zeer korte termijn.

Ondoordachte wijzigingen van functies met hierdoor verhoogde veiligheidsrisico’s voor het personeel (WFC, toezichters,…)

In verband met de “functie-inkanteling”

Lees meer: Stakingsaanzegging heeft tot nieuw overleg geleid

ACV BIE – FLUVIUS SO DIENT STAKINGSAANZEGGING IN !!

Beste collega,Beste ACV-lid,

We trappen een open deur in als we hier schrijven dat de collega’s binnen Fluvius en in Netuitbating in het bijzonder, de laatste weken en maanden om de oren geslagen worden met reorganisaties, herschikkingen en functiewijzigingen allerhande.

In een vorige info hebben we reeds verwezen naar alle diensten die hierdoor getroffen zijn.

Eind januari (in de ondernemingsraad) en eind februari (in een overkoepelend syndicaal overleg) hebben we de malaise binnen Netuitbating en Bedrijfsvoering tot in den treure toe herhaald. Het enige initiatief dat door de directie hierin werd genomen was een communicatie naar het personeel waarbij maar half werd rekening gehouden met de opmerkingen van de vakbondsorganisaties. De cruciale pijnpunten blijven echter nog steeds aanwezig en daar heeft de directie geen oren naar:

Lees meer: ACV BIE – FLUVIUS SO DIENT STAKINGSAANZEGGING IN !!

EINDELIJK (NA 3 JAAR) EEN DOORBRAAK IN DE VERGOEDING VOOR WERKEN IN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

Beste collega, Beste ACV-lid,

Je herinnert je zeker de jarenlange discussie (binnen ex-Eandis en nu Fluvius) die aan de gang was omtrent de toepassing van de wet over de voorziening van koude en warme dranken op de werf, bij momenten van extreme weersomstandigheden.

Gedurende heel lange tijd voerden wij op het niveau van het Paritair Overlegplatform Eandis/Fluvius besprekingen over de wijze waarop de werkgever deze wet moest implementeren binnen ons bedrijf.

Een tweetal jaren geleden zaten we, na bevraging van de betrokken collega’s, heel dicht bij een akkoord (door verhoging van de ongemakkenvergoeding) maar spijtig genoeg was een andere vakorganisatie toen niet bereid hier groen licht voor te geven.

Lees meer: EINDELIJK (NA 3 JAAR) EEN DOORBRAAK IN DE VERGOEDING VOOR WERKEN IN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

ACV OVERLEGT VERDER !

 

Beste collega,

Al een paar maanden dringt het ACV op jullie vraag erop aan om een overleg te laten doorgaan over:

  • de invoering van het thuiswerk (onderdeel van werkgelegenheidsplan)
  • de toepassing van een verbeterde ongemakkenvergoeding (wet op werken in extreme klimatologische omstandigheden)

De Fluvius-directie organiseerde hiertoe vorige week een overlegmoment met alle vakbonden. ACV was hier als enige vakbond op aanwezig om jullie vragen en bekommernissen te bespreken en te zoeken naar oplossingen. ACV vraagt:

Voor THUISWERK:

  • recht op minstens 1 dag per week thuiswerk voor IEDERE collega
  • een billijke maandelijkse vergoeding voor onkosten

Lees meer: ACV OVERLEGT VERDER ! 

Opnamemodaliteiten vakantie

opnamemodaliteiten uurregeling

 

  • ·pot ‘1’ = eventueel het saldo PLUS-uren van het vorige jaar: opneembaar tot en  met 30/04 - op te nemen via de  ESS-code ‘PLS’

  • ·pot ‘2’ = verlof in uren (wettelijke vakantie + anciënniteitsdagen) –   op te nemen via de ESS-code ‘VAC’

 

  • ·pot ‘3’ = PLUS-uren - op te nemen via de ESS-code ‘PLS’

  • ·pot ‘4’ = statutaire ADV-dagen – op te nemen via de ESS-code ‘ADV’

  • ·pot ‘5’ = loopbaanvakantie – op te nemen via de ESS-code ‘LBV’

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebonden bedrijfspremie 2019

CAO 90 VOOR 2019 IS GOEDGEKEURD!

Vanmiddag is er in het Paritair Platform Fluvius, in afwezigheid van ACLVB en ABVV, een akkoord bereikt over de Resultaat Gebonden premie (CAO 90) voor 2019. 

De referteperiode loopt zoals gebruikelijk over 9 maanden (van 1/1/2019 t.e.m. 30/09/2019). Dit jaar werden de doelstellingen sterk beperkt in aantal (6) maar de bedragen die hier tegenover staan, zijn wel substantieel verhoogd.

Het maximaal haalbaar bedrag voor 2019 is ditmaal € 2500.

Lees meer: Resultaatgebonden bedrijfspremie 2019