Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

EINDELIJK (NA 3 JAAR) EEN DOORBRAAK IN DE VERGOEDING VOOR WERKEN IN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

Beste collega, Beste ACV-lid,

Je herinnert je zeker de jarenlange discussie (binnen ex-Eandis en nu Fluvius) die aan de gang was omtrent de toepassing van de wet over de voorziening van koude en warme dranken op de werf, bij momenten van extreme weersomstandigheden.

Gedurende heel lange tijd voerden wij op het niveau van het Paritair Overlegplatform Eandis/Fluvius besprekingen over de wijze waarop de werkgever deze wet moest implementeren binnen ons bedrijf.

Een tweetal jaren geleden zaten we, na bevraging van de betrokken collega’s, heel dicht bij een akkoord (door verhoging van de ongemakkenvergoeding) maar spijtig genoeg was een andere vakorganisatie toen niet bereid hier groen licht voor te geven.

 

De voorbije periode zat dit dossier muurvast ondanks het feit dat ACV voortdurend bij de directie bleef aandringen op een invoering van dit ontwerpakkoord.

De voorbije weken is de directie, onder herhaalde druk van ACV, dan toch bereid geweest deze problematiek opnieuw op tafel te leggen. Recente besprekingen met alle partijen hebben nu uiteindelijk geleid tot een princiepsakkoord dat we in de komende dagen kunnen afronden en ondertekenen.

Concreet komt het voorstel hier op neer:

De bedeling van koude dranken (water) en de toekenning van de ongemakkenvergoeding worden verder gehandhaafd zoals dit vandaag van toepassing is.

Er wordt een nieuwe afzonderlijke premie ‘warme dranken’ in het leven geroepen die op die wijze moet tegemoet komen aan de wettelijke bepalingen bij het werken in koude omstandigheden. Alle andere lokale of plaatselijke akkoorden rond warme dranken, worden door deze premie vervangen.

De premie ’warme dranken’ zal voor ambulante bedienden € 37,47 (geïndexeerd € 40) per maand bedragen, gedurende de maanden november tot en met maart. Deze forfaitaire premie wordt automatisch toegekend. Er wordt geen premie toegekend bij een volledige maand afwezigheid.

Voor sedentaire bedienden, die hun dagtaak ambulant uitvoeren, bedraagt de premie ’warme dranken’ € 2,34 (geïndexeerd € 2,50) per dag voor de dagen vanaf november tot en met maart dat betrokkenen fysieke arbeid op het net of op een mobiele werf/werkplaats leveren. Dit met een maximum van € 37,47 (geïndexeerd € 40) op maandbasis. De premie dient voor de betreffende dag(en) geregistreerd te worden in ESS met een daarvoor voorziene registratiecode.

Opnieuw onder druk van ACV, is de directie bereid gevonden dit eveneens toe te passen voor de maanden januari, februari en maart 2019 en dit voor de ex-Eandiscollega’s die toen in dienst waren en die nog steeds actief zijn/waren op 1/11/2019.

Met deze laatste maatregel heeft ACV een tegemoetkoming kunnen bekomen voor de vele collega’s die deze premie reeds 2 jaar geleden hadden willen zien ingaan en waarvoor ACV in die periode ook voortdurend geijverd heeft.

Het collectief voordeel van het ter beschikking stellen van koude en warme dranken op de site blijft voor alle collega’s (ambulant en sedentair) verder van toepassing.

Dit princiepsakkoord maakt nu een einde aan de jarenlange impasse rond deze vergoeding.

 

Aarzel niet contact op te nemen met je ACV -afgevaardigde voor verdere info.

 

Met syndicale groeten,

Je ACV-delegatie