Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

ACV BIE – FLUVIUS SO DIENT STAKINGSAANZEGGING IN !!

Beste collega,Beste ACV-lid,

We trappen een open deur in als we hier schrijven dat de collega’s binnen Fluvius en in Netuitbating in het bijzonder, de laatste weken en maanden om de oren geslagen worden met reorganisaties, herschikkingen en functiewijzigingen allerhande.

In een vorige info hebben we reeds verwezen naar alle diensten die hierdoor getroffen zijn.

Eind januari (in de ondernemingsraad) en eind februari (in een overkoepelend syndicaal overleg) hebben we de malaise binnen Netuitbating en Bedrijfsvoering tot in den treure toe herhaald. Het enige initiatief dat door de directie hierin werd genomen was een communicatie naar het personeel waarbij maar half werd rekening gehouden met de opmerkingen van de vakbondsorganisaties. De cruciale pijnpunten blijven echter nog steeds aanwezig en daar heeft de directie geen oren naar:

 

  • - Neen ze luistert niet als we stellen dat, in de functie “Werfcoördinator”, het aspect “schakelen” een groot veiligheidsrisico inhoudt voor de betrokken collega’s.
  • Neen ze luistert niet als we stellen dat er momenteel geen collega’s mogen benaderd worden om uit de wacht te stappen tot er een nieuw protocol is dat de financiële modaliteiten voor Fluvius vastlegt.
  • Neen ze luistert niet als we opmerkingen geven over de gewijzigde inhoud van andere functies (o.a. projectbeheer, exploitatieagenten,…) en de werkdruk die dit teweeg brengt.
  • Neen ze luistert niet als we reeds maanden aankaarten dat de personeelsbezetting binnen verschillende administratieve diensten (o.a. werkvoorbereiding) ontoereikend is met hier ook toenemende werkdruk en dus ziekte-uitval.
  • Neen ze luistert niet als we blijven herhalen dat de herschikking van de DOC’s zware gevolgen heeft op het privé – en sociale leven van deze collega’s
  • Neen er komt geen reactie als we stellen dat een verbetering van de huidige kwalificatie voor onze techniekers dringend op tafel moet komen.

We kunnen nog een tijdje doorgaan met deze opsomming maar voor ACV is het heel duidelijk.

GENOEG IS GENOEG!

Als het niet kan via overleg, dan maar via acties!

Als het niet kan via overleg, dan maar via acties!

ACV heeft dan ook vandaag bij de directie een stakingsaanzegging ingediend die afloopt op………

We rekenen op de samenhorigheid en solidariteit onder ALLE collega’s!

We roepen je op om niet langer overuren te presteren.

Indien er tijdens de stakingsaanzegging spontane acties ontstaan, zal ACV deze uiteraard ondersteunen!

We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en zullen je informeren over de actiemiddelen die we zullen inzetten.

Met syndicale groeten,
Je ACV-delegatie