Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Vakantietellers

Beste collega, beste ACV-lid,

Op dinsdag 17 maart 2020 verscheen er een algemene Fluvius communicatie over wat je moet doen met verlof.
Aangezien wij hierover veel vragen krijgen, willen we een aantal zaken verduidelijken.

Wat met je verlof van 2019?

Collega’s die niet de hele dag ter beschikking willen staan van het bedrijf, moeten verlof opnemen in overleg met hun leidinggevenden.

Gepland en goedgekeurd verlof voor de toekomst kan je nog wijzigen, mits akkoord van je leidinggevende, maar:

  • Plusuren van 2019 (gebaremiseerde bedienden) moeten opgenomen worden vóór 1 mei 2020. Neem je die niet op vóór 1 mei 2020, worden ze uitbetaald (wettelijke bepaling, kunnen niet toegevoegd worden aan verlofteller).
  • Resterende ADV-dagen 2019 (gebaremiseerde bedienden) die op 1 januari 2020 bij de loopbaanteller gevoegd werden, blijven onbeperkt staan in deze loopbaanteller en kunnen eender wanneer tijdens de loopbaan genomen worden.
  • Speciale overuren gepresteerd in 2019, moeten opgenomen worden vóór 1 april 2020. Als je die niet opneemt vóór 1 april 2020, dan moet je deze speciale overuren inplannen in ESS en aaneensluitend recupereren vanaf 1 april 2020 zo niet worden ze alsnog uitbetaald (wettelijke bepaling, kunnen niet toegevoegd worden aan verlofteller).

Hierbij geven we ter informatie ook nog eens een overzicht van ideale volgorde van opname vakantietellers voor de gebaremiseerde bedienden:

  • Plusuren vorige kalenderjaar (jaar N-1) : Deze uren moeten opgenomen worden vóór 1 mei jaar N zo niet wordt het resterend saldo aan uren uitbetaald in de maand mei jaar N
  • Wettelijke vakantie-uren / anciënniteitsverlof : Op te nemen tegen 31/12/jaar N. Indien deze uren niet worden opgenomen worden de resterende wettelijke vakantie-uren uitbetaald
  • Plusuren jaar N : Deze uren moeten opgenomen worden vóór 1 mei jaar N+1, zo niet wordt het resterende saldo aan uren uitbetaald in de maand mei jaar N+1.
  • ADV-uren jaar N: Indien deze ADV-uren op het einde van het kalenderjaar N niet genomen zijn, worden ze op 1/1/jaar N+1 bij de loopbaanteller gevoegd. Op dit moment kunnen ze onbeperkt opgespaard worden en op ieder moment tijdens de loopbaan genomen worden.

Aantekening 2020 03 23 214019

Deze volgorde is niet verplicht! Bijgevolg kan je zelf beslissen welke dagen je eerst wil gebruiken. Indien je nog vragen hebt, neem contact op met de ACV-delegatie of stuur een mailtje naar de Fluvius-ACV mailbox.

Vriendelijke groeten,

Je ACV-delegatie!