Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Bedrijfsresultaatgebonden premie (CAO 90) 2020

We zijn blij om deze eerste week van quarantaine met een positieve noot af te sluiten.

De CAO-teksten over de resultaatgebonden premie (CAO90) werden vandaag ondertekend door alle partijen.

De directie heeft rekening gehouden met onze vraag rond klantentevredenheid om de parameters te verlagen. In een fusieperiode en nu ook door de uitbraak van het Coronavirus, zal er mogelijks een impact zijn op het resultaat van de klantentevredenheid.

Ook de parameters van ISU werden op vraag van de werknemersafvaardiging verlaagd.

De directie heeft ons beloofd dat de paramaters tijdens de referteperiode nog kunnen bijgestuurd worden indien bepaalde parameters niet haalbaar moesten zijn.

Het maximaal haalbaar bedrag voor 2020 is € 2.500.

De referteperiode loopt zoals gebruikelijk over 9 maanden (van 1/1/2020 t.e.m. 30/09/2020).

De werknemers die voor 01/04/2019 tewerkgesteld waren met een oud contractueel statuut PBE, IVEG, IWEST of INTEGAN ontvangen volgens het protocol van 28/02/2019, 1% van het resultaat.

Hieronder vind je een overzicht van de doelstellingen en de budgetten die respectievelijk kunnen behaald worden.

Klantentevredenheid

Indien de klantenpercentages op 30/9/2020 de volgende percentages bereikt, dan wordt de volgende premie toegekend:

Norm 2020            Bedrag
83 € 100,00
83,5 € 150,00
84 € 200,00
84,5 € 250,00
85 € 300,00
85,5 € 325,00
86 € 350,00
86,5 € 375,00
87 € 400,00


Beheersing kosten

Indien er op 30/9/2020 een overschrijding is van de gebudgetteerde endogene kosten voor het betrokken jaar, wordt geen premie toegekend. Indien er op 30/9/2020 een besparing is:

Norm 2020  Bedrag
 met 1,0 % € 150,00
 met 1,5 % € 225,00
 met 2,0 % € 300,00
 met 2,5 % € 375,00
 met 3,0 % € 450,00
 met 3,5 % € 525,00
 met 4,0 % € 600,00

Datakwaliteit
a)   Nemesis

      De norm voor Nemesis is 98,00 %. Wordt deze norm op 30/9/2020 niet behaald,
      dan wordt er geen  premie toegekend. Wanneer de indicator Nemesis
      overeenstemt  met:             
 

 Norm 2020 Bedrag
98      € 25,00
98,5     € 50,00
98,75     € 100,00
99     € 150,00
99,25 € 175,00
99,5    € 200,00

b) ISU
De norm voor ISU is 95,0 %. Wordt deze norm op 30/9/2020 niet behaald, dan wordt er geen  premie toegekend. Wanneer de indicator ISU overeenstemt met:

 Norm 2020 Bedrag
95 € 50,00
95,5 € 100,00
96 € 150,00
96,5 € 200,00
97 € 250,00
97,5 € 300,00
98 € 350,00

Verlagen ecologische voetafdruk – Mobiliteit
Indien er tijdens de referentieperiode gemiddeld per werknemer 500 km of meer dienstverplaatsing met de eigen wagen wordt gereden, dan wordt er geen premie toegekend.
Indien er tijdens de referentieperiode gemiddeld per werknemer minder kilometers dienstverplaatsing met de eigen wagen wordt gereden, dan wordt de volgende premie toegekend:

Norm 2020 Bedrag
        >= 500 km  /werknemer     € 0,00
>= 490 km en < 500 km / werknemer    € 100,00
>= 480 km en < 490 km / werknemer  € 150,00
>= 470 km en < 480 km / werknemer € 200,00
>= 460 km en < 470 km / werknemer € 250,00
>= 450 km en < 460 km / werknemer   € 300,00
            < 450 km/werknemer    € 350,00

Veiligheid

a)  Werfbezoeken Preventie en bescherming en interne audit – algemeen
     Indien het aantal rode inbreuken tijdens de referentieperiode hoger of gelijk aan 8%
     is van het totaal aantal gecontroleerde werven (door de afdeling Preventie,
     bescherming en Milieu), dan wordt geen premie toegekend.
     Indien het aantal rode inbreuken tijdens de referentieperiode lager ligt, dan wordt de
     volgende premie toegekend:

Norm 2020                  Bedrag
Aantal rode inbreuken <= 8% en > 6% € 40,00
Aantal rode inbreuken <= 6% en > 4% € 80,00
Aantal rode inbreuken <= 4% en > 2% € 120,00
Aantal rode inbreuken <= 2% en >  1% € 160,00
Aantal rode inbreuken <= 1% € 200,00

b)  Werfbezoeken Preventie en bescherming en interne audit PBM’s
   Indien het aantal werven waarvoor tijdens de referentieperiode een rode inbreuk op
   PBM’s is vastgesteld hoger ligt dan 4% van het totaal aantal gecontroleerde werven
   (door de afdeling Preventie, Bescherming en Milieu), dan wordt geen premie
   toegekend.
   Indien het aantal werven met een rode inbreuk op PBM’s tijdens de  
   referentieperiode lager ligt, dan wordt de volgende premie toegekend:    

Norm 2020 Bedrag
Aantal werven met rode inbreuk PBM’s <= 4% en > 3% € 40,00
Aantal werven met rode inbreuk PBM’s <= 3% en > 2% € 80,00
Aantal werven met rode inbreuk PBM’s <= 2% en > 1%  € 120,00
Aantal werven met rode inbreuk PBM’s <= 1% en > 0% € 160,00
Aantal werven met rode inbreuk PBM’s = 0% € 200,00

KPI aantal weken decentrale voorraad Fluvius op 30/09/2020
Indien er op 30 september 2020 een decentrale voorraad is van 19 weken of meer, dan wordt geen premie toegekend. Indien op 30 september 2020 de decentrale voorraad kleiner is, dan wordt de volgende premie toegekend:

Norm 2020
>= 19 weken     € 0,00
>= 18,5 weken en < 19 weken € 50,00
>= 18 weken en < 18,5 weken € 75,00
>= 17,5 weken en < 18 weken € 100,00
>= 17 weken en < 17,5 weken € 150,00
< 17 weken € 200,00

        

Indien je vragen hebt, neem contact op met de ACV-afvaardiging.

Vriendelijke groeten,

Je ACV-delegatie