Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

ACV info : overleg met de directie

Beste collega,

Gisteren ging er overleg (FGPO en paritair platform) door met de directie. We schetsen een kort overzicht van de behandelde onderwerpen.

FGPO:

Reintegratie van de controlekamers (DOC) In het kader van de lopende besprekingen van de controlekamers heeft ACV de bezorgdheden die wij van de betrokken collega’s ontvingen, overgemaakt aan de directie:

 • Om verschillende communicaties en interpretaties te vermijden is het belangrijk dat voortaan de gesprekken/werkgroepen met de leidinggevenden in 2 groepen (DOC Oost en DOC West) verlopen ipv in 4 aparte groepen (Kortrijk/Torhout/Merksem en Hasselt).
 • ACV zal enkel uurroosters goedkeuren in het arbeidsreglement die door een meerderheid van de collega’s worden gedragen.
 • ACV vraagt ook om dringend stappen te zetten naar een definitieve oplossing zodat het voor de collega’s duidelijk wordt in welk uurrooster er gewerkt zal worden. Dan kan iedereen zijn privéleven hierrond organiseren.
 • Het toevoegen van CSD taken bij de taken van CNO baart vele collega’s zorgen. Er zullen heel wat taken en verantwoordelijkheden toegevoegd worden over een groter gebied. Deze nieuwe taken zullen niet zo frequent worden uitgevoerd. Dit brengt een verhoogd veiligheidsrisico met zich mee.

De directie heeft begrip getoond voor al deze bezorgdheden en neemt deze verder mee.

Paritair platform:

 • Promoties/aanwerving NAV
  De financiële impact van de competentiecoaching bij aanwerving of promotie is sinds 1/4/2019 afgeschaft. Hierdoor wordt nu onmiddellijk de juiste klasse bij aanwerving en promotie toegekend.

  ACV had vorig jaar reeds gesignaleerd dat er een foute interpretatie van de CAO promoties werd toepast bij de nieuwe loonsvoorwaarden.
  ACV heeft in een werkgroep aan de hand van enkele duidelijke voorbeelden de directie kunnen overtuigen om onze juiste redenering te volgen. Over wie gaat het? Het betreft de aanwervingen en promoties binnen een plage met 2 klassen (vb plage C / klasse 6 & 5). Een collega die aangeworven wordt in of promoveert naar een klasse 5, wordt op de ondergrens van plage C gezet, verhoogd met 1,5%. Die verhoging van 1,5% paste de werkgever niet toe, zodat er een maandelijks loonverlies was van ongeveer €50 bruto/maand.
  Dankzij ACV worden 19 dossiers met terugwerkende kracht rechtgezet en worden alle toekomstige aanwervingen en promoties op een correcte manier behandeld.
 • CAO90 – resultaatgebonden premie 2020
  De directie geeft een tussenstand van de CAO90, die momenteel €1.500 bedraagt. Een aantal doelstellingen, zoals dienstverplaatsingen en veiligheid, worden gunstig beïnvloed door de coronamaatregelen, andere eerder negatief, zoals voorraadbeheer.
  • Klantentevredenheid: € 350
  • Beheersbare kosten: nog niet gekendo Nemesis: € 50
  • ISU € 350o Dienstverplaatsingen: € 350
  • Veiligheid aantal rode inbreuken – algemeen: € 200
  • Veiligheid aantal rode inbreuken – PBM: € 200
  • Voorraadbeheer: € 0

ACV heeft duidelijk gesteld dat voor sommige doelstellingen, die positief worden beïnvloed door corona, de lat volgend jaar niet hoger mag gelegd worden omdat deze zonder coronamaatregelen sowieso weer moeilijker te behalen zullen zijn. De directie gaat hiermee akkoord.

 • Vrijwillige overuren
  Een overzicht 2019 van de vrijwillige overuren werd ons bezorgd. ACV heeft nogmaals benadrukt dat collega’s die tijdens het kalenderjaar de 100u dreigen te overschrijden, hun activiteiten moeten kunnen verder zetten. Dit was ook de afspraak bij de invoering van het protocol vrijwillige overuren.

  De directie zal opnieuw de richtlijnen doorgeven aan de betrokken businesspartners en klantbeheerders. Het is de bedoeling dat bij onvoorziene activiteiten een beroep gedaan wordt op geplande overuren. Als de hiërarchie dit maximaal doet, zal het krediet van 100 vrijwillige overuren minder vlug uitgeput zijn.Vrijwillige overuren Een overzicht 2019 van de vrijwillige overuren werd ons bezorgd.
  ACV heeft nogmaals benadrukt dat collega’s die tijdens het kalenderjaar de 100u dreigen te overschrijden, hun activiteiten moeten kunnen verder zetten. Dit was ook de afspraak bij de invoering van het protocol vrijwillige overuren.
 • Omniumverzekering
  Door Corona worden er de laatste maanden veel minder dienstverplaatsingen gedaan, waardoor heel wat collega’s dreigen hun omniumverzekering in 2021 te verliezen. ACV heeft aan de directie gevraagd om hier soepel mee om te gaan en bijvoorbeeld opnieuw het jaar 2019 als referentie te nemen voor de toekenning van de omniumverzekering in 2021. De directie is hiertoe bereid.

Indien je vragen hebt, kan je steeds terecht bij de ACV-delegatie of stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vriendelijke groeten,

Je ACV-delegatie