Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Verplaatsingen & mobiliteit vanaf 1 juli 2021

In uitvoering van de beslissingen genomen in het kader van de sectorale cao van 28/05/2009 betreffende de dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer enoverplaatsingen moeten jaarlijks in juli de bedragen worden aangepast.

Gebruik van een privé-voertuig

De effectief gereden kilometers worden, in overeenstemming met artikel 10van de cao van 28/05/2009, vergoed volgens het staatsbarema inzake reiskosten,en dit ongeacht het aantal PK van het gebruikte privé-voertuig.

Lees meer

Mobiliteitstoelage

Artikel 14 van de cao van 28/05/2009 voorziet ook de toekenning van eenmobiliteitstoelage aan de werknemers die hun dagtaak/opdracht ambulantvervullen en hierdoor hun woon-werk verkeer buiten de diensturen afleggen.)

  • Indien de totale afstand tussen de woonplaats-werf/tijdelijke tewerkstellingsplaats-woonplaats 

Lees meer

   Je kan steeds bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.

  

   Vriendelijke groeten ,

   Je ACV-delegatie