Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

ACV wil constructief signaal van de werkgevers

Zoals jullie al hebben gelezen in onze infonota over het laatste paritair comité, van 7 oktober, hebben de werkgevers een bijzonder provocerend antwoord gegeven op ons zeer beperkt eisenbundel voor de sociale programmatie 2021-2022.

De ACV-vertegenwoordigers binnen Fluvius vinden dergelijke patronale reactie na een voor iedereen moeilijke periode onaanvaardbaar.
Onnodig om jullie te herinneren aan de problemen rond werkdruk binnen de onderneming en de risicovolle werksituatie voor heel wat collega’s tijdens de coronacrisis.

De regering legde een maximale loonmarge van 0,4% op, maar maakte het tegelijk mogelijk om een netto coronapremie van 500 euro uit te betalen voor de sectoren waar goede resultaten behaald werden tijdens de coronacrisis.

In het artikel “Enkel energie en farma ontsnapten aan coronaklap” van de krant De Tijd kan u lezen dat de energiesector zich kroont tot dé sectorkampioen van 2020.
De elektriciteitsleveranciers en -distributeurs verkochten in het crisisjaar weliswaar minder gas en elektriciteit.
Maar hun kosten daalden nog sterker, waardoor de toegevoegde waarde die ze realiseerden, steeg. Met 4,6% zelfs.
Daarmee geeft de energiesector zelfs de farmasector het nakijken, aldus De Tijd.

ACV wil constructief signaal van de werkgevers