Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

KAPITAAL ELGABEL IS VOOR DE VOLLE 100% GEGARANDEERD - CAO’S LANDINGSBANEN EN TIJDSKREDIET GETEKEND !!

De kogel is door de kerk !! Vandaag hebben de werkgevers van de sector binnen het Paritair Comité een protocol voorgelegd om de oorspronkelijke individuele pensioenkapitalen in Elgabel op zijn minst 100% te garanderen voor de toekomst.


Dit protocol is gevalideerd door ACV en ACLVB. GAZELCO had hiervoor vandaag nog geen mandaat. De belangrijkste items waarover een akkoord werd bereikt zijn:

ALLE werknemers OAV zullen op pensioenleeftijd minstens hetzelfde kapitaal ontvangen als in het oude stelsel. Dit wordt nagenoeg volledig gecompenseerd op sectorvlak. Eventuele individuele situaties waarbij sporadisch nog een klein verschil zou bestaan, zullen NETTO met een premie gegarandeerd worden op ondernemingsniveau

De persoonlijke bijdrage voor het aanvullend pensioen vanaf 60 jaar, wordt volledig gecompenseerd n.a.v. de uitkering van het pensioenkapitaal d.m.v. een aanpassing in de pensioenformule

Het huidig sectoraal pensioenplan wordt omgevormd tot een multi-ondernemingsplan waarbij alle vroegere toezeggingen (overlijden, pensioen, invaliditeit, wezenrente,…) integraal worden overgenomen.

De verzekeringstaks op de persoonlijke bijdragen (momenteel 4,4%) zal vanaf de invoering van dit plan (01/01/2022) ten laste genomen worden door de werkgever.

Er wordt een gelijkaardige oplossing uitgewerkt voor de collega’s die zich momenteel nog in Regime B bevinden zodat ook zij toekomstgericht dezelfde rente blijven behouden als vroeger

Voor de collega’s in Elgabel Old, zullen dezelfde garanties gewaarborgd blijven maar ook hier gebeurt dit via een multi-ondernemingsplan.

Voor wat betreft de collega’s NLAV hebben de werkgevers toegezegd om toekomstige verbeteringen van het pensioenplan Enerbel NIET aan te rekenen op de loonmarge(s). Dit betekent dat we het plan voortaan gemakkelijker kunnen verbeteren, ook in tijden van beperkte loonmarge. Daarnaast zijn de werkgevers bereid om de eventuele reserves uit het Elgabelplan over te dragen naar Enerbel. Een extra financiering van dit plan geeft op zijn beurt ook meer kans op substantiële verbeteringen van het aanvullend pensioen Enerbel voor deze collega’s (want dan ligt het geld er toch al).
ACV gaat er dan ook voluit voor om die piste te verdedigen.

Dit princiepsakkoord is opgenomen in een “Protocol van Akkoord” (in bijlage). Uiteraard moet er hierover nog een officiële CAO gesloten worden. De werkgevers zullen de vakantiemaanden gebruiken om dit akkoord in CAO-tekst te gieten waarna we in september in het Paritair Comité, mits akkoord van alle partijen, dit kunnen valideren.


De ondernemingen zullen aan de betrokken werknemers een uittreksel opvragen van My pension om zo individuele simulaties te kunnen berekenen na de zomer.


CAO’s Landingsbanen & tijdskrediet
Doordat ACV en ACLVB vandaag hun akkoord verleenden omtrent bovenstaande principes, waren de werkgevers uiteindelijk (na lang aandringen door ACV) akkoord om de CAO’s over de landingsbanen en tijdskrediet te ondertekenen (in bijlage).
Deze CAO’s bieden de mogelijkheid aan onze collega’s om opnieuw te genieten van landingsbanen en tijdskrediet met RVA-uitkering. ACV heeft dus ook op dit vlak haar verantwoordelijkheid genomen.

Wij houden je uiteraard verder op de hoogte en wensen je een prettig en deugddoend verlof.

Jurgen Geeroms                                        Philiep Biesbrouck                                     Inias Smit & Eric Renard
Nationaal sectorverantwoordelijke             Voorzitter                                                   Vice-voorzitters