Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 17 juni 2020

Jaarrapport sociaal assistenten (SA)
In 2019 kregen de sociaal assistenten ongeveer van 6,15% van de actieve personeelsleden hulpvragen. Dit is een daling t.o.v. 2018 maar kan te verklaren zijn door het vergroten van de populatie binnen Fluvius.
Deze hulpvragen worden ingedeeld in de rubrieken gezondheid, privé of werk gerelateerd en dit zowel algemeen als per leeftijdsgroep.
De privé-vragen (bv bij rouwproces) worden goed opgevangen door de sociaal assistenten maar worden doorverwezen om een goede begeleiding te krijgen.
Het initiatief om een SA te contacteren kan genomen worden door de chef, collega’s, klantbeheerder, loopbaancoaches, sociaal assistente of de medewerker zelf.
In 2019 waren er 138 langdurig zieken. De SA is eveneens betrokken wanneer een traject van re-integratie onderzocht wordt.
Een eerste contact met een SA gebeurt na 3 maand ziekte.
De SA is een tweedelijnscontact en in eerste instantie dient de chef te zorgen dat er regelmatig contact is met de zieke medewerker.
Naast hulpvragen rond ziekte geeft de SA eveneens ondersteuning in geval van grensoverschrijdend gedrag, traumatische gebeurtenissen (in samenwerking met Pobos)  en stress. De SA werken dan ook mee aan he organiseren van workshops dienaangaande.
In 2020 zal de ondersteuning door de gevolgen van Covid-19 een item zijn.

Jaarverslag milieucoördinator 2019
Voor gasontspanningsstations met een maximumdebiet van meer dan 20.000m³(n)/u dient een milieucoördinator aangesteld te worden (extern). Hij moet deze jaarlijks inspecteren. Bij Fluvius zijn er dit 58

In 2019 dienen 4 omgevingsvergunningen hernieuwd te worden.
Een aantal algemene projecten zijn:

 • Odorisatie-installaties: stelselmatig gebeuren vervangingen door een uniforme odorisatie-installatie

Lees meer:  Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 17 juni 2020

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 mei 2020

Bij aanvang van de vergadering wordt er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van onze collega’s Dirk Cracco, Werner Op De Beeck, Wim Van Waeyenbergh en Geert Tanghe.

Arbeidsongevallen:
Eind april 2020 werden er in Fluvius 15 arbeidsongevallen genoteerd met 293 dagen werkverlet. Binnen Directies waren er 4 arbeidsongevallen met 39 dagen werkverlet.

Contact met afvalwater (zonder verneveling):
Uit onderzoek is gebleken dat er in het afvalwater DNA zit van het coronavirus.

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 mei 2020

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 12 februari 2020

 

Bij aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van onze collega Piet Vierstraete, werkzaam als ‘Operator Ontvangsten’ in het Distributiecentrum Lokeren. Hij overleed op 8 februari 2020. 

 • Arbeidsongevallen
  De definitieve cijfers van 2019 zijn gekend. Er werden binnen Fluvius, eind december 2019, 64 arbeidsongevallen met 1199 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 30 arbeidsongevallen met 553 dagen werkverlet. In januari hebben we in de regio’s Oost en West telkens 2 arbeidsongevallen gerapporteerd. Bij directies hebben zich geen arbeidsongevallen voorgedaan.
 • Great Place to Work
  De resultaten van de enquête “Great Place to Work” werden aan de leden van het CPBW voorgelegd en becommentarieerd. Er kan niet gezegd worden dat de cijfers flatterend zijn, integendeel. Er is nog ruimschoots marge voorhanden om te verbeteren. De directie stelt dat ze stellig van plan is hier iets aan te doen. De resultaten worden op verschillende overlegorganen binnen Fluvius besproken. Op alle niveaus dienen gepaste acties ondernomen te worden.
  Eerst en vooral zal de directie werken met de resultaten die niet goed maar ook niet heel slecht scoorden. Getracht zal worden om op korte termijn deze resultaten te verbeteren. Ook de resultaten die slecht scoorden worden geanalyseerd. Hier worden eveneens acties voor ondernomen. Dit zal echter ten vroegste resultaat opleveren tegen 2024. De werknemersvertegenwoordigers is echter van mening dat eveneens op de slechte resultaten dient gewerkt te worden.
  De enquête “Great Placet to Work” zal vanaf nu jaarlijks worden georganiseerd.

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 12 februari 2020

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 15 januari 2020

Arbeidsongevallen
Er werden binnen Fluvius, eind december 2019, 80 arbeidsongevallen met 1093 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 45 arbeidsongevallen met 490 dagen werkverlet. Dit is echter nog maar een voorlopig cijfer.

Kledij
In 2019 is een werkgroep vanuit het CPBW samengekomen om in eerste fase imago-, regen- en signalisatiekledij te beoordelen. Daarna heeft men een aantal medewerkers deze kledij laten uittesten. Daarnaast werden nog een aantal andere tests uitgevoerd. Hieruit bleek dat deze kledij niet voldeed aan de noden op de werkvloer. De werkgroep is uiteindelijk in december 2019 samengekomen om de nieuw voorgestelde kledij te beoordelen. Dit voorstel zal  opnieuw door een aantal medewerkers worden uitgetest. Op basis van deze resultaten zal de aankoopprocedure worden verder gezet.

Mogelijke voedselvergiftiging in het Zenith gebouw

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 15 januari 2020