Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 12 februari 2020

 

Bij aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van onze collega Piet Vierstraete, werkzaam als ‘Operator Ontvangsten’ in het Distributiecentrum Lokeren. Hij overleed op 8 februari 2020. 

  • Arbeidsongevallen
    De definitieve cijfers van 2019 zijn gekend. Er werden binnen Fluvius, eind december 2019, 64 arbeidsongevallen met 1199 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 30 arbeidsongevallen met 553 dagen werkverlet. In januari hebben we in de regio’s Oost en West telkens 2 arbeidsongevallen gerapporteerd. Bij directies hebben zich geen arbeidsongevallen voorgedaan.
  • Great Place to Work
    De resultaten van de enquête “Great Place to Work” werden aan de leden van het CPBW voorgelegd en becommentarieerd. Er kan niet gezegd worden dat de cijfers flatterend zijn, integendeel. Er is nog ruimschoots marge voorhanden om te verbeteren. De directie stelt dat ze stellig van plan is hier iets aan te doen. De resultaten worden op verschillende overlegorganen binnen Fluvius besproken. Op alle niveaus dienen gepaste acties ondernomen te worden.
    Eerst en vooral zal de directie werken met de resultaten die niet goed maar ook niet heel slecht scoorden. Getracht zal worden om op korte termijn deze resultaten te verbeteren. Ook de resultaten die slecht scoorden worden geanalyseerd. Hier worden eveneens acties voor ondernomen. Dit zal echter ten vroegste resultaat opleveren tegen 2024. De werknemersvertegenwoordigers is echter van mening dat eveneens op de slechte resultaten dient gewerkt te worden.
    De enquête “Great Placet to Work” zal vanaf nu jaarlijks worden georganiseerd.

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 12 februari 2020

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 15 januari 2020

Arbeidsongevallen
Er werden binnen Fluvius, eind december 2019, 80 arbeidsongevallen met 1093 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 45 arbeidsongevallen met 490 dagen werkverlet. Dit is echter nog maar een voorlopig cijfer.

Kledij
In 2019 is een werkgroep vanuit het CPBW samengekomen om in eerste fase imago-, regen- en signalisatiekledij te beoordelen. Daarna heeft men een aantal medewerkers deze kledij laten uittesten. Daarnaast werden nog een aantal andere tests uitgevoerd. Hieruit bleek dat deze kledij niet voldeed aan de noden op de werkvloer. De werkgroep is uiteindelijk in december 2019 samengekomen om de nieuw voorgestelde kledij te beoordelen. Dit voorstel zal  opnieuw door een aantal medewerkers worden uitgetest. Op basis van deze resultaten zal de aankoopprocedure worden verder gezet.

Mogelijke voedselvergiftiging in het Zenith gebouw

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 15 januari 2020