Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 15 januari 2020

Arbeidsongevallen
Er werden binnen Fluvius, eind december 2019, 80 arbeidsongevallen met 1093 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 45 arbeidsongevallen met 490 dagen werkverlet. Dit is echter nog maar een voorlopig cijfer.

Kledij
In 2019 is een werkgroep vanuit het CPBW samengekomen om in eerste fase imago-, regen- en signalisatiekledij te beoordelen. Daarna heeft men een aantal medewerkers deze kledij laten uittesten. Daarnaast werden nog een aantal andere tests uitgevoerd. Hieruit bleek dat deze kledij niet voldeed aan de noden op de werkvloer. De werkgroep is uiteindelijk in december 2019 samengekomen om de nieuw voorgestelde kledij te beoordelen. Dit voorstel zal  opnieuw door een aantal medewerkers worden uitgetest. Op basis van deze resultaten zal de aankoopprocedure worden verder gezet.

Mogelijke voedselvergiftiging in het Zenith gebouw

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 15 januari 2020