Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Beste collega,

Hier vindt u info over het sectoraal overleg.

De toegang  is beperkt tot onze (Fluvius)leden die zich geregistreerd hebben.

ACV Fluvius.

SECTOROVERLEG GERED NA SYNDICALE DRUK

ACV gaf vorige week een duidelijk signaal aan Fluvius om als grootste bedrijf van de sector zijn rol te spelen in het sectoroverleg. Met succes!

De weigering van ACV om binnen Fluvius nog langer geplande overuren goed te keuren, zolang er geen positief signaal zou komen van de werkgeversfederaties in het sectoraal overleg (zie ons vorige pamflet), heeft ervoor gezorgd dat de werkgevers nu toch inhoud willen geven aan een sectoraal akkoord.

Na verschillende onderhandelingsrondes, vandaag op het paritair comité van 28 oktober, kwam het volgende ontwerpakkoord tot stand:

1. Koopkracht:

 

SECTOROVERLEG GERED NA SYNDICALE DRUK

ACV wil constructief signaal van de werkgevers

Zoals jullie al hebben gelezen in onze infonota over het laatste paritair comité, van 7 oktober, hebben de werkgevers een bijzonder provocerend antwoord gegeven op ons zeer beperkt eisenbundel voor de sociale programmatie 2021-2022.

De ACV-vertegenwoordigers binnen Fluvius vinden dergelijke patronale reactie na een voor iedereen moeilijke periode onaanvaardbaar.
Onnodig om jullie te herinneren aan de problemen rond werkdruk binnen de onderneming en de risicovolle werksituatie voor heel wat collega’s tijdens de coronacrisis.

De regering legde een maximale loonmarge van 0,4% op, maar maakte het tegelijk mogelijk om een netto coronapremie van 500 euro uit te betalen voor de sectoren waar goede resultaten behaald werden tijdens de coronacrisis.

In het artikel “Enkel energie en farma ontsnapten aan coronaklap” van de krant De Tijd kan u lezen dat de energiesector zich kroont tot dé sectorkampioen van 2020.
De elektriciteitsleveranciers en -distributeurs verkochten in het crisisjaar weliswaar minder gas en elektriciteit.
Maar hun kosten daalden nog sterker, waardoor de toegevoegde waarde die ze realiseerden, steeg. Met 4,6% zelfs.
Daarmee geeft de energiesector zelfs de farmasector het nakijken, aldus De Tijd.

ACV wil constructief signaal van de werkgevers

WERKGEVERS BLAZEN SECTOROVERLEG OP!!!!

HUN dank voor JULLIE inzet tijdens de coronacrisis? Applaus maar GEEN CENTEN!

 

Donderdag 7 oktober vergaderde het paritair comité van de sector. De werkgevers kwamen met een bijzonder provocerend antwoord op de gemeenschappelijke sectorale eisenbundel van de drie vakbonden. Kort samengevat willen de werkgevers af van het sectoraal overleg en verkiezen ze om de onderhandelingen maximaal door te schuiven naar de ondernemingen:

site

Verplaatsingen & mobiliteit vanaf 1 juli 2021

In uitvoering van de beslissingen genomen in het kader van de sectorale cao van 28/05/2009 betreffende de dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer enoverplaatsingen moeten jaarlijks in juli de bedragen worden aangepast.

Gebruik van een privé-voertuig

De effectief gereden kilometers worden, in overeenstemming met artikel 10van de cao van 28/05/2009, vergoed volgens het staatsbarema inzake reiskosten,en dit ongeacht het aantal PK van het gebruikte privé-voertuig.

Lees meer

Mobiliteitstoelage

Artikel 14 van de cao van 28/05/2009 voorziet ook de toekenning van eenmobiliteitstoelage aan de werknemers die hun dagtaak/opdracht ambulantvervullen en hierdoor hun woon-werk verkeer buiten de diensturen afleggen.)

  • Indien de totale afstand tussen de woonplaats-werf/tijdelijke tewerkstellingsplaats-woonplaats 

Lees meer

   Je kan steeds bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.

  

   Vriendelijke groeten ,

   Je ACV-delegatie

Kiezen voor een vlottere terugbetaling van je apothekerskosten

In de gas- en elektriciteitssector zijn er vandaag twee beheerders voor de terugbetaling van farmaceutische kosten: Ethias en Vanbreda. Beide verzekeraars zijn klaar om het systeem Assurpharma aan te bieden aan de werknemers en kregen daarvoor een "go" van het sectoraal Fonds voor Aanvullende Vergoedingen.

Wat is Assurpharma?
Dit is een samenwerking tussen Belgische apothekers en verzekeraars om de terugbetaling van farmaceutische kosten sneller te laten verlopen. Concreet, je krijgt van je verzekeraar een barcode. Die neem je samen met je doktersvoorschrift mee naar de apotheker. De apotheker scant de barcode en stuurt je kosten zelf rechtstreeks door naar de verzekeraar. Je betaalt in de apotheek en krijgt je kosten, zoals vroeger, achteraf terugbetaald. Minder administratieve rompslomp, een snellere opvolging. Ter controle blijf je een papieren BVAC-attest krijgen van de apotheker, maar dit moet je dus niet zelf meer insturen. Is jouw apotheker reeds aangesloten bij Assurpharma? Check het op www.assurpharma.be.

Je ziet dit allemaal niet zitten en kiest liever voor het oude systeem waarbij je zelf je apothekersbriefjes indient bij de verzekeraar? Geen probleem, je blijft die mogelijkheid hebben. Per aankoop kan je immers kiezen hoe je je kosten recupereert.

Barcodes
Er is één barcode per rechthebbende in uw gezin.

Opgelet! Door het feit dat er vandaag twee beheerders gezondheidszorgen in de sector aanwezig zijn, is het soms wat complex.

Lees meer: Kiezen voor een vlottere terugbetaling van je apothekerskosten