Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Beste collega,

Hier vindt u info over het bedrijfsoverleg.

De toegang tot de sector-CAO's is beperkt tot onze (Fluvius)leden die zich geregistreerd hebben.

ACV Fluvius.

Verplaatsingen & mobiliteit vanaf 1 juli 2021

In uitvoering van de beslissingen genomen in het kader van de sectorale cao van 28/05/2009 betreffende de dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer enoverplaatsingen moeten jaarlijks in juli de bedragen worden aangepast.

Gebruik van een privé-voertuig

De effectief gereden kilometers worden, in overeenstemming met artikel 10van de cao van 28/05/2009, vergoed volgens het staatsbarema inzake reiskosten,en dit ongeacht het aantal PK van het gebruikte privé-voertuig.

Lees meer

Mobiliteitstoelage

Artikel 14 van de cao van 28/05/2009 voorziet ook de toekenning van eenmobiliteitstoelage aan de werknemers die hun dagtaak/opdracht ambulantvervullen en hierdoor hun woon-werk verkeer buiten de diensturen afleggen.)

  • Indien de totale afstand tussen de woonplaats-werf/tijdelijke tewerkstellingsplaats-woonplaats 

Lees meer

   Je kan steeds bij onze afgevaardigden terecht met je vragen of opmerkingen.

  

   Vriendelijke groeten ,

   Je ACV-delegatie

Kiezen voor een vlottere terugbetaling van je apothekerskosten

In de gas- en elektriciteitssector zijn er vandaag twee beheerders voor de terugbetaling van farmaceutische kosten: Ethias en Vanbreda. Beide verzekeraars zijn klaar om het systeem Assurpharma aan te bieden aan de werknemers en kregen daarvoor een "go" van het sectoraal Fonds voor Aanvullende Vergoedingen.

Wat is Assurpharma?
Dit is een samenwerking tussen Belgische apothekers en verzekeraars om de terugbetaling van farmaceutische kosten sneller te laten verlopen. Concreet, je krijgt van je verzekeraar een barcode. Die neem je samen met je doktersvoorschrift mee naar de apotheker. De apotheker scant de barcode en stuurt je kosten zelf rechtstreeks door naar de verzekeraar. Je betaalt in de apotheek en krijgt je kosten, zoals vroeger, achteraf terugbetaald. Minder administratieve rompslomp, een snellere opvolging. Ter controle blijf je een papieren BVAC-attest krijgen van de apotheker, maar dit moet je dus niet zelf meer insturen. Is jouw apotheker reeds aangesloten bij Assurpharma? Check het op www.assurpharma.be.

Je ziet dit allemaal niet zitten en kiest liever voor het oude systeem waarbij je zelf je apothekersbriefjes indient bij de verzekeraar? Geen probleem, je blijft die mogelijkheid hebben. Per aankoop kan je immers kiezen hoe je je kosten recupereert.

Barcodes
Er is één barcode per rechthebbende in uw gezin.

Opgelet! Door het feit dat er vandaag twee beheerders gezondheidszorgen in de sector aanwezig zijn, is het soms wat complex.

Lees meer: Kiezen voor een vlottere terugbetaling van je apothekerskosten