Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Nieuws

Om deze berichten te kunnen bekijken dien je in te loggen als lid.

Je kan je als lid steeds registreren om toegang te krijgen tot het deel van de leden.

De toegang zal pas verleend worden indien er kan worden vastgesteld of u lid bent.

Indien u nog geen lid bent, kan dit steeds via https://so.acv-fluvius.be/index.php/waarom-lid-worden .

LPG Technische functies

Beste collega, beste ACV-lid,


Naar aanleiding van de nieuwsbrief “Netuitbating – update technische loopbanen bij Fluvius” brengen wij hierbij graag wat meer duidelijkheid.

Herinner je dat ACV al een hele tijd aandringt op een betere verloning voor de collega’s-technici, met als hoogtepunt de stakingsaanzegging die door ACV werd ingediend in maart vorig jaar, kort voor het uitbreken van de coronacrisis. Door corona vlotten de gesprekken niet als in normale tijden, maar dat betekent niet dat wij al die tijd stil gezeten hebben. Integendeel, ACV is steeds blijven argumenteren en aandringen bij de werkgever voor extra waardering voor de collega’s met een technische functie.

 

Klik hier om verder te lezen.

Extra info "Werkdruk"

Collega’s,

Onlangs werd er vanuit het ACV een bevraging uitgestuurd aangaande de werkdruk binnen jouw team. De werkdruk is binnen Fluvius overal direct of indirect voelbaar. Om een duidelijk en verantwoord signaal te kunnen geven naar directie hadden we concrete cijfers en bedenkingen nodig vanuit de werknemers. We willen jullie alvast heel erg bedanken voor het invullen van de enquête.

 

Uit de resultaten blijkt dat

Klik hier om verder te lezen.

Timing - Bespreking van belangrijke punten

Beste collega, beste ACV-lid,

Een aantal dossiers moeten dringend aangepakt worden.
Eind 2020 heeft ACV tijdens de ondernemingsraad een vergaderkalender gevraagd om enkele onderhandelingen dringend op te starten.
Op de ondernemingsraad van januari 2021 kregen we concretere data van de directie. Klik op één van de punten voor een overzicht van de te bespreken dossiers, met de voorziene datum.

Voor meer details kunnen leden zich registreren en inloggen.

Hoge werkdruk

Resultaatgebonden premie 2021 (CAO90 – 2021)

CAO telewerk voor bedienden

Verloningssysteem NAV

Werkgelegenheidsplan

Functiekwalificatie


Indien je vragen of opmerkingen hebt, contacteer onze ACV-afvaardiging of stuur een mail naar Fluvius-ACV@ fluvius.be.

ACV neemt jouw suggesties en voorstellen mee in de besprekingen met de werkgever.

Bedankt voor jouw input!

 

Vriendelijke groeten ,Je ACV-delegatie

Privacy

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

acv-fluvius.be maakt deel uit van ACV.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

acv-fluvius.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van acv-fluvius.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan acv-fluvius.be verstrekt. Acv-fluvius.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw e-mailadres

- Bericht

Daarnaast vraagt acv-fluvius.be bij een registratie volgende gegevens op:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw e-mailadres

WAAROM acv-fluvius.be GEGEVENS NODIG HEEFT

Acv-fluvius.be verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan Acv-fluvius.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Acv-fluvius.be kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn leden. Deze hebben de kans om uit te schrijven.

HOE LANG acv-fluvius.be GEGEVENS BEWAART

Acv-fluvius.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Acv-fluvius.be verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Acv-fluvius.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Acv-fluvius.be gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Acv-fluvius.be maakt geen gebruik van Google Analytics

SOCIALE MEDIA

Acv-fluvius.be gebruikt de externe dienst SHARE THIS (www.sharethis.com) om sociale knoppen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google plus, enz in de site te implementeren. Share This verklaart GDPR compliant te zijn.

COOKIE’S

Acv-fluvius.be gebruikt eigen, functionele cookies om de winkelkar functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Ads, Google Analytics en sociale media.

Een overzicht van de cookies:

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. Acv-fluvius.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Acv-fluvius.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Acv-fluvius.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Acv-fluvius.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met acv-fluvius.be op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  www.acv-fluvius.be/index.php/contacteer .

Bent u lid?

Om naar deze info te gaan dient men als lid geregistreerd zijn.

Leden krijgen toegang tot deze info. U moet zich registreren. Leden krijgen dan toegang.

Alvast bedankt.

Dit levert het IPA u op!

 1. Een loonmarge van 1,1%, bovenop 3,4% verwachte indexering. Dit is vooral belangrijk voor mensen die werken in
       kmo’s en syndicale zwakkere sectoren. Het is vaak hun enige uitzicht op een verhoging van hun inkomen.
 2. Op 1 juli eindelijk opnieuw een verhoging van het minimumloon boven index, voor het eerst in 10 jaar (!) tijd. Dat
       geeft ruim 200 euro per jaar. Dit als eerste stap én met uitzicht op bijkomende verhogingen in het najaar.
 3. SWT vanaf 58 of 59 jaar voor zware beroepen, 20 jaar nachtwerk, bouwvakkers met medische ongeschiktheid,
       werknemers met ernstige lichamelijke problemen en gehandicapten, werknemers met 40 jaar loopbaan en oudere
       werknemers (zoals nu weer bij Bekaert) die door een herstructurering gaan. Velen dreigen anders op last van deze
       regering te moeten wachten tot hun 62 jaar. Deze werknemers kunnen ook een 4/5 landingsbaan opnemen vanaf
       55 jaar en halftijdse landingsbanen vanaf 57 jaar, terwijl het van de regering 60 jaar moest worden.
 4. 724 miljoen extra voor gepensioneerde, zieken, invaliden en werklozen. Met minima die tot 3,5% stijgen, bovenop de
       3,4% indexering. Met extra vakantiegeld voor gepensioneerden en invaliden en met tal van andere verbeteringen.
 5. Een hogere vergoeding voor woon-werkverkeer en vanaf 1 juli volgend jaar ook voor de eerste 5 km.

 

Dit willen we niet laten liggen! 
 

Het interprofessioneel akkoord is een eerste stap. En natuurlijk blijft de loonwet vol sjoemelsoftware een enorm probleem. Maar het ACV wil iedere stap naar sociale vooruitgang voor werkers, gepensioneerden, zieken en werklozen zetten. Het is goed dat iedereen weet dat wij deze verantwoordelijkheid niet laten liggen. En dat het IPA volledig wordt uitgevoerd.

De komende maanden moeten de laagste lonen verder verhogen, zoals we dat samen hebben afgesproken in het IPA. En dit zonder die loonsverhoging weg te belasten en zonder sectoren in zware problemen te brengen.